Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Voor ouders

Hier vind je relevante informatie over:

Overstap naar digitale ziekmelding

Met ingang van maandag 24 februari 2020 stappen wij over op een digitale ziekmeld wijze bij een ziek kind.

Via je persoonlijke (ouder-) Magisteraccount kun je je kind ziek melden, waarna de ziekmelding direct zichtbaar wordt voor jezelf en voor school. Elke dag dat je kind ziek is, moet deze ziek gemeld worden. Deze melding vervangt het huidige ‘ziekmeld-traject’.

Zo werkt ziekmelden

Is je kind ziek geworden? Meld dit gelijk op de eerste ziektedag vòòr 08:15 ’s morgens. Volg onderstaand stappenplan;

  1. Log in op Magister met uw eigen inlogcode. (Deel deze code niet, dan weet je zeker dat je als enige de ziekmelding kunt doorgeven)
  2. Klik op ‘Afwezigheid’ in het menu links in beeld
  3. Klik op de button ‘+ Melden’
  4. Selecteer de datum (de opties zijn vandaag en morgen) en vul een toelichting in
  5. Klik op ‘Versturen’
  6. Klik op ‘Akkoord’ in het volgende venster. De ziekmelding is nu zichtbaar voor ouders en voor de school onder ‘Afwezigheid’.
  7. Is je kind langer dan twee dagen ziek? Meld dit dan opnieuw. Volg hiervoor dezelfde stappen. (Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor deze dag, ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk en bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor de maandag)

Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd. Meer informatie via: https://vimeo.com/315874162 (een instructievideo over het digitaal ziekmelden).

Andere meldingen van afwezigheid, zoals tandarts, dokter, etc moeten nog wel via de mail doorgegeven worden aan absentie@ggca.nl.

Voor bijzonder verlof hanteren we nog steeds het formulier bijzonder verlof. Dit formulier is te vinden bij downloads.

Ouderavonden

Twee keer per jaar zijn er 10-minutengesprekken, waarbij ouders en leerlingen in gesprek kunnen gaan met mentor of docent over hoe het gaat op school. Per jaarlaag is er ook tenminste twee keer per jaar een ouderavond. Die avonden starten meestal gezamenlijk, het tweede deel van de avond is bestemd voor iedere klas afzonderlijk. Tijdens deze avonden worden ouders voorgelicht over zaken die van belang zijn voor hun kind. Het is van belang dat alle ouders de ouderavonden bezoeken.

PTA’s en examenreglementen

Bij downloads vind je de PTA’s en de examenreglementen voor schooljaar 2019/20. Deze zijn ook te vinden in onze ELO in Magister.

Cursus voor ouders

De opvoeding van pubers roept vaak vragen op. Hoe begeleid je nu je zoon of dochter door alle uitdagingen van deze tijd heen? Welke vragen kunnen we onszelf, de volwassenen, stellen in die begeleiding?

Vanuit de achtergrond van onze school, de antroposofie (wat wijsheid omtrent de mens betekent) wordt jaarlijks een cursus voor ouders gegeven. Hierin worden perspectieven aangereikt waarmee iedereen weer op een nieuwe manier naar de opvoeding kan kijken.

Schoolboeken

Ouders bestellen zelf schoolboeken voor hun kinderen. Wij adviseren de schoolboeken voor de zomervakantie te bestellen. De schoolboeken zijn gratis, maar aanvullende ondersteunende leermiddelen zijn dat niet.

De schoolboeken worden besteld op vandijk.nl. De website wijst voor zich. Eventuele beschadiging of vermissing van de boeken wordt in rekening gebracht.

Leerlingen en ouders kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de klantenservice van Van Dijk.

Ouderbijdrage

Ouders voelen zich medeverantwoordelijk voor het verwezenlijken van goed onderwijs voor hun kind en maken daarvoor een zelfbepaalde ouderbijdrage over. Deze bijdrage is vrijwillig. Ouders dragen dus bij wat zij voor zichzelf kunnen verantwoorden.

De ouderbijdrage die u als ouder ieder jaar overmaakt, maakt ons mooie onderwijs mede mogelijk. Hiermee betalen we de extra uitgaven voor het leerplan van ons vrijeschoolonderwijs.

Naast bovengenoemde ouderbijdrage worden er nog specifieke bijdragen gevraagd voor bijvoorbeeld werkweken. Dit betreft een vergoeding van de gemaakte kosten.

Het is mogelijk dat de gemeente Amsterdam ondersteunt bij schoolkosten.

Kosten werkweek

De kosten voor meeste werkweken bedragen rond de 250 euro. De eindreis in klas 10 vmbo-t en de kunstreis in klas 10 havo of 11 Ithaka/vwo zijn echter duurder.

De school heeft de Stichting Derden Gelden Kunstreizen onder beheer. Op de bankrekening van deze stichting kunnen ouders sparen voor een werkweek, eindreis en/of kunstreis.

Huiswerkbegeleiding

Het Geert Groote College biedt zelf geen extra faciliteiten bij het begeleiden van huiswerk. Wel is in onze school Studiekring gehuisvest, waar huiswerkbegeleiding wordt aangeboden.

Meer informatie vind je op studiekring.nl.