Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Magister

Magister is gemakkelijk toegankelijk via de Magister app.

De inlogcodes die gekoppeld zijn aan je account veranderen niet. Let op: de ouder- en de leerlingaccount hebben verschillende inlogcodes.

Aanwezigheid, rooster, cijfers en het PTA-overzicht zijn in beide accounts zichtbaar. Maar, het opgeven voor een 10 minuten gesprek kan alleen via de ouderaccount en het inleveren van opdrachten kan alleen via de leerlingaccount.

In het vmbo-t zetten we al het huiswerk in Magister. De afspraak die wij daarnaast hebben is dat de docent het huiswerk op het bord schrijft en toelicht. De leerling schrijft het zelf in de agenda over. Sommige docenten zetten het huiswerk wel in magister en/of maken gebruik van de ELO voor het plaatsen van bijvoorbeeld de planning, lesmateriaal, handige links, etc. Toetsen staan wel altijd in Magister.