Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden zij-instroom

Aanmelden overige klassen – zij-instroom#

Ben je al begonnen aan de middelbare school, maar wil je overstappen naar het Geert Groote College Amsterdam? Dan is het goed om te weten dat onze klassen in principe aan het begin van het schooljaar vol zitten. Maar soms komt er een plekje vrij. Na de meivakantie zullen wij de leerlingen die bij ons op de wachtlijst staan informeren over de stand van zaken.

Belangrijke informatie voor klas6/groep8 die niet zijn geplaatst op het GGCA: tot de zomervakantie gelden de reservelijsten die uit de procedure loting en matching voortkomen. Op de eigen ELK-pagina kan je vinden op welke plek je staat. Vanaf 5 augustus kan je je inschrijven op de wachtlijst zij-instroom (zie onder). Eerder heeft geen zin omdat we voor die datum de gehele lijst verwijderen.

Schooljaar 2024/25

Lees voordat je je gaat aanmelden samen met je ouders de onderstaande procedure goed door, zodat je weet waar jullie aan toe zijn.

De procedure

  1. Als je interesse hebt voor zij-instroom kan je je uiterlijk tot 17 juni aanmelden. Daarna kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen. Het is mogelijk dat wij de wachtlijst eerder sluiten wanneer het aantal aanmeldingen daar aanleiding toe geeft. Instromen in het examenjaar is niet mogelijk.
  2. Via ons online formulier schrijf je je in voor de wachtlijst. Je ontvangt na het invullen een email met de bevestiging.
  3. Tussen de meivakantie en de overgangsvergaderingen (medio juni) hebben wij een eerste indicatie van de plekken die mogelijk in het volgende schooljaar vrij zijn. Om te bepalen wie we kunnen uitnodigen, kijken we eerst naar de klas en het niveau (die moeten natuurlijk passend zijn voor de plek) en vervolgens naar de datum van aanmelding en motivatie van de leerling en ouders. Leerlingen die van een andere middelbare vrijeschool komen hebben voorrang. Dat betekent dat wij hen bij een passende plek als eerste zullen uitnodigen voor een oriëntatiegesprek. Dit geldt ook voor verhuizende leerlingen (naar Amsterdam).
  4. De oriëntatiegesprekken vinden zo snel mogelijk plaats nadat duidelijk welke plekken beschikbaar zijn. Let op: een oriëntatiegesprek is nog geen plaatsing!
  5. Na het oriëntatiegesprek zullen wij ook met de huidige school contact opnemen om eventuele vragen die er nog zijn rondom de leerling of de overstap te kunnen beantwoorden.
  6. In deze fase is het handig om het schoolwisselaarsformulier dat in Amsterdam gebruikt wordt alvast te laten invullen door de huidige school. Dit formulier is noodzakelijk om een wissel mogelijk te maken en het kan soms wat tijd kosten om het in te vullen. Vraag ernaar bij je huidige school of kijk op de website van het samenwerkingsverband.
  7. Als we precies weten welke plekken er vrijkomen, zullen wij die leerlingen met wie een gesprek is gevoerd en waarvoor een passende plek vrijkomt, uitnodigen voor de meeloopperiode. Wij proberen deze periode voor de zomervakantie te laten plaatsvinden. De leerling loopt ‘gewoon’ mee met de klas waarin een plekje vrijkomt en kan zo ervaren of het Geert Groote College inderdaad de juist school voor hem/haar is.
  8. Na de meeloopperiode zal een kort evaluatiegesprek worden gevoerd en na een positieve ervaring voor de leerling en het Geert Groote College zal tot inschrijving voor het nieuwe schooljaar worden overgegaan.
  9. Het kan zijn dat er in de laatste paar weken van het jaar nog een enkel plek extra vrijkomt. Als dat gebeurt, kijken wij opnieuw naar de wachtlijst om te zien welke leerling(en) wij voor die plek(ken) nog kunnen uitnodigen. In dat geval volgt het oriëntatiegesprek nog voor de zomer en zal de meeloopperiode bestaan uit de eerste twee weken van het schooljaar. Inschrijving volgt dan pas daarna. Het heeft geen zin hier zelf contact over op te nemen.

LET OP: in de zomervakantie schonen we de gehele lijst op. Je blijft dus niet automatisch op de lijst staan wanneer we je geen plek konden bieden. Vanaf 5 augustus 2024 is het mogelijk om weer in te schrijven.

Aanmelden zij-instroom

Stap 1 van 6