Ouders


Ouderavonden

Elke jaarlaag organiseert tenminste twee keer per jaar een ouderavond. De avonden starten meestal gezamenlijk, het tweede deel van de avond is bestemd voor iedere klas afzonderlijk. Tijdens deze avonden worden ouders voorgelicht over zaken die van belang zijn voor het hun kind. Het is van belang dat alle ouders de ouderavonden bezoeken.

 

Oudercursus of... Hoe ontmoeten onze jongeren de wereld?

De opvoeding van pubers roept vaak vragen op. Hoe begeleid je nu je zoon of dochter door alle uitdagingen van deze tijd heen? Welke vragen kunnen we onszelf stellen in die begeleiding? Vanuit de achtergrond van onze school, de antroposofie (wat wijsheid omtrent de mens betekent) wordt op vijf avonden een cursus voor ouders gegeven waarin gezichtspunten worden aanngereikt waarmee iedereen weer op een nieuwe manier naar de opvoeding kan kijken. Klik hier voor meer informatie. 
 

Schoolboeken

De schoolboeken worden besteld op: www.vandijk.nl. De website wijst voor zich. Wij adviseren de schoolboeken voor de zomervakantie te bestellen. De schoolboeken zijn gratis, maar aanvullende ondersteunende leermiddelen zijn dat niet. Leerlingen en ouders kunnen met vragen en opmerkingen terecht bij de klantenservice van Van Dijk. 

Er wordt door Van Dijk een borgsom in rekening gebracht bij het bestellen van het boekenpakket. Eventuele beschadiging of vermissing van de boeken wordt met dit borgbedrag verrekend. 
 

Magister

Magister is gemakkelijk toegankelijk via de Magister app of via de browser op http://vsvonh.magister.netDe magister button op de homepage van onze schoolwebsite verwijst naar dit adres. De inlogcodes die gekoppeld zijn aan je account veranderen niet. Let op: de ouder- en de leerlingaccount hebben verschllende inlogcodes.
Aanwezigheid, rooster, cijfers en het PTA-overzicht zijn in beide accounts zichtbaar. Maar, het opgeven voor een 10 minuten gesprek kan alleen via de ouderaccount en het inleveren van opdrachten kan alleen via de leerlingaccount.

Over huiswerk in magister is geen schoolbrede afspraak, de afspraak die wij hebben is dat de docent huiswerk op het bord schrijft en toelicht en de leerling het in de agenda overschrijft.
Sommige docenten zetten het huiswerk wel in magister en/of maken gebruik van de ELO voor het plaatsen van bijvoorbeeld de planning, lesmateriaal, handige links, etc

Je kunt je vragen, opmerkingen, tips, etc mailen naar magister@ggca.nl


Ouderbijdrage

Ouders voelen zich medeverantwoordelijk voor het verwezenlijken van goed onderwijs voor hun kind en maken daarvoor een zelfbepaalde ouderbijdrage over. Hiermee betalen we de extra uitgaven voor het leerplan van ons vrijeschoolonderwijs. De ouderbijdrage die u als ouder ieder jaar betaalt om ons mooie onderwijs mede mogelijk te maken. De bijdrage is vrijwillig. Ouders dragen bij wat zij voor zichzelf kunnen verantwoorden. 

Naast bovengenoemde ouderbijdrage worden er nog specifieke bijdragen gevraagd voor bijvoorbeeld werkweken. Hiervoor geldt dat een leerling in principe alleen mee gaat als de bijdrage ook betaald is. 
Klik hier voor informatie over hoe de gemeente kan ondersteunen bij schoolkosten


Kosten werkweek

De kosten voor meeste werkweken bedragen rond de 250 euro. De eindreis in klas 10 Vmbo-t en de kunstreis in klas 12 zijn echter duurder. De school heeft de Stichting Derden Gelden Kunstreizen onder beheer. Op de bankrekening van deze stichting kunnen ouders sparen voor een werkweek, eindreis en/of kunstreis.

 

Huiswerkbegeleiding

Het Geert Groote College biedt zelf geen extra faciliteiten bij het begeleiden van huiswerk. Wel is in onze school Studiekring gehuisvest, waar huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. Meer informatie vind je op hun eigen site https://www.studiekring.nl