Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar werken, worden fouten gemaakt en komen verwachtingen soms niet uit. Het is belangrijk om aan gevoelens van onvrede hierover uiting te geven. Daarvoor is een procedure in drie trappen. De eerste trap komt erop neer, dat er met de betrokkene(n) wordt gesproken. Dus: bij een probleem of klacht, neem eerst contact op met de betrokkene! Het is vaak verstandig een gesprek te voeren in aanwezigheid van een teamleider. De meeste problemen worden hiermee al opgelost, dat is ook de inzet. Meer informatie vindt u in de klachtenregeling en de klachtenroute.

Klachtenregeling

Klachtenroute


Landelijke klachtencommissie

Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, doe dan melding bij de externe klachtencommissie.

Externe klachtenregeling


Klokkenluiderregeling 

In het kader van Goed Onderwijsbestuur heeft de school een klokkenluiderregeling. Deze regeling is bedoeld voor het melden van misstanden die niet onder de klachtenregeling vallen. U kunt daarbij denken aan financiële malversaties.

Klokkenluiderregeling


Vertrouwenspersonen

Het GGCA heeft twee interne vertrouwenspersonen, Erik Jan van den Berg en Monique de Hoop.
Sonja van der List is de externe vertrouwenspersoon, bereikbaar via de mail of telefonisch op
0616 148 484.