Dagelijks reglement

Roken, alcohol, energy drankjes en drugs

 • Roken is nergens toegestaan, dus ook niet in de pauzeruimte buiten en ook niet op de stoep voor of naast de buitentrappen.
 • Het gebruiken van of handelen in alcohol, energy drankjes en drugs is verboden.
 • Tijdens werkweken en andere buitenschoolse activiteiten is het bezit en gebruik van sigaretten, alcohol, energy drankjes en drugs verboden.

Pauzes

 • De volgende ruimtes zijn aangewezen als pauzeruimte:
 • de kantine en de gang op de eerste etage tot de administratie
 • de buiten trappen van de school
 • de hal op de 1e en 2e etage
 • het pad tussen de school en de nieuwbouw
 • de waterkant (alleen bij de fietsenrekken)
 • Als leerlingen zich buiten het gezichtsveld van de surveillance bevinden, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van de school.
 • Afval deponeren de leerlingen in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • Met sneeuwballen gooien mag. Er worden echter geen harde sneeuwballen gegooid en er wordt niet gegooid naar mensen op straat, naar docenten en naar bezoekers van de school.
 • Leerlingen van de klassen 7 en 8 mogen het terrein van de school niet verlaten in de pauzes.

Mobiele telefoons

 • In alle ruimtes van het schoolgebouw is het gebruik van mobiele telefoons toegestaan.
 • Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de lessen is zonder toestemming van de docent niet toegestaan.

Veiligheid

 • De schoolleiding is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van waardevolle spullen. Bij diefstal doen de ouders en/of de leerling zelf aangifte bij de politie.
 • De schoolleiding is bevoegd de kluisjes en tassen van de leerlingen te openen en te inspecteren.
 • Fietsen en scooters moeten worden gestald in of bij de fietsenrekken.
 • Het afsteken van vuurwerk in of bij de school is verboden.
 • Bij wapenbezit wordt direct aangifte gedaan door school bij de politie.