Organisatie


Het GGCA maakt deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord Holland; deze bestaat uit het Geert Groote College Amsterdam, de Adriaan Roland Holstschool te Bergen en het Rudolf Steinercollege Haarlem.

De bestuurder, Wiebe Brouwer is bereikbaar op het Geert Groote College, via mail en op telefoonnummer 020 574 5848.

De Raad van Toezicht bestaat mevrouw B. Groot (voorzitter), mevrouw A. van den Elzen (secretaris), de heer M. Dingarten en mevrouw M. Visbeen. De Raad van Toezicht wordt niet inhoudelijk betrokken bij klachten.

 

Managementteam

Coralie Pluut, rector
Marleen van der Flier, conrector onderwijs
Fieke Otto-Ossenkoppele, teamleider klas 11 en 12
Michiel Suurmond, teamleider klas 9 en 10
Buddy Salomonson, teamleider klas 7 en 8

 

Schoolplan en organogram

Het beleid van onze school is vastgelegd in het Schoolplan 2017 - 2021 en klik op Organogram voor het organogram van de school.


Onderwijs in cijfers

Wij willen onderscheidend vrijeschoolonderwijs aanbieden en de leerlingen maximale kansen geven op een passend diploma. In het huidige schooljaar zijn veel akties ingezet om de balans te versterken en de examenresultaten te verbeteren. Op www.scholenopdekaart.nl kun je de interne leerlingsdoorstroom bekijken. Hieronder de slagingspercentages.

  2015/16 2016/17 2017/18
Vmbo-t 81% 79% 88%
Havo 83% 86% 93%
Vwo 94% 85% 87%