Leerlingen


Hier is allerlei informatie te vinden voor de leerlingen. Ben je van mening dat er iets ontbreekt, stuur dan een mail naar de webmaster. 

Leerlingenstatuut

Jippie, we hebben een leerlingenstatuut. Klik hier om het document te lezen

Leerlingenraad

Onder leiding van Ludwika komt de leerlingenraad geregeld samen en worden allerlei onderwerpen besproken.
 

Schoolfeesten 

Behalve tijd om te werken is het soms ook tijd om te feesten. Het schoolfeest voor klas 7 en 8 gebeurt gewoon op school in de kantine. Het schoolfeest voor klas 9 tot en met twaalf vindt telkens op een andere locatie plaats. Klik hier voor het Schoolfeest protocol, zodat je weet aan welke regels we ons houden.
 

Magister

Magister is gemakkelijk toegankelijk via de Magister app. De magister button op de homepage van onze schoolwebsite verwijst naar dit adres. De inlogcodes die gekoppeld zijn aan je account veranderen niet. Let op: de ouder- en de leerlingaccount hebben verschllende inlogcodes.
Aanwezigheid, rooster, cijfers en het PTA-overzicht zijn in beide accounts zichtbaar. Maar, het opgeven voor een 10 minuten gesprek kan alleen via de ouderaccount en het inleveren van opdrachten kan alleen via de leerlingaccount.

Over huiswerk in magister is geen schoolbrede afspraak, de afspraak die wij hebben is dat de docent huiswerk op het bord schrijft en toelicht en de leerling het in de agenda overschrijft.
Sommige docenten zetten het huiswerk wel in magister en/of maken gebruik van de ELO voor het plaatsen van bijvoorbeeld de planning, lesmateriaal, handige links, etc

Je kunt je vragen, opmerkingen, tips, etc mailen naar magister@ggca.nl