Het GGCA

Geert Groote

Onze naamgever was een belangrijke onderwijsvernieuwer uit de vroege renaissance. Geert Groote leefde van 1340 tot 1384, in de overgangstijd tussen de late Middeleeuwen en de ontluikende Renaissance. Hij was de zoon van een rijke lakenkoopman uit Deventer en studeerde met succes. Na een ernstige ziekte kwam hij tot inkeer en tot innerlijke verdieping, waaruit zijn streven ontstond naar een religieuze houding midden in het dagelijks leven.  

Als vroeg-renaissancist bepleitte Geert Groote ook een meer op het individu en op het kind gerichte onderwijsvorm. Hij voerde leeftijdsfases in als criterium om de leerstof te ordenen. Hij stimuleerde het zelfstandig leren denken en spreken en bijvoorbeeld onderlinge behulpzaamheid tussen leerlingen. 
Met de levensovertuiging van Geert Groote “In God alleen te rusten en te leven en toch met beide voeten in het volle leven te staan” voelt de school zich verbonden.

 

Ons schoolgebouw

Het gebouw van het Geert Groote College bezit een bijzondere architectuur. De belangrijkste reden daarvoor is dat in het ontwerp en de uitvoering van het gebouw veel is verwerkt van onze ideeën over onderwijs en de ontwikkeling van jonge mensen. Binnenshuis laten de lokalen veel zien van onze pedagogische idealen. Hun gevarieerde vormen en maten laten docenten en leerlingen volop speelruimte voor variabele lesvormen. Kunstvakken nemen in ons onderwijs een bijzondere plaats in. We blijven dan ook trots op het kunstwerk dat onze school is. Bovendien herbergt het volop kunst, wij vertrouwen op de vormende werking daarvan.