Alumni


Een initiatiefgroep is bezig met de oprichting van Vrienden van het Geert Groote. Doel is het creëren van een platform om informatie uit te wisselen, initiatieven te delen  en activiteiten te ontplooien ten behoeve van onze scholen, GGCA en GGS.
 

Adressen

Om er een succes van te maken is het belangrijk om zoveel mogelijk adressen te verzamelen van betrokkenen. Helaas zijn vele oude adresbestanden verloren gegaan. Daarom vragen we iedereen, die op een of andere manier verbonden was met de school zich aan te melden via de link , die hieronder staat weergegeven. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe meer mogelijkheden en hoe meer potentie.
 

1933-2017: 85 jaar!

Over één jaar, in 2018 bestaat de school 85 jaar! Reden voor een feestje en voor een reünie. De Vrienden van het GG zouden deze gelegenheid graag aangrijpen om zich, samen met GGCA en GGS op de kaart te zetten. En wat zou het mooi zijn om al die oud-leerlingen, oud-docenten en andere betrokkenen uit te nodigen en te ontmoeten.
 

Geef het door !

Deze link kan aan iedereen worden gegeven. Het enige dat daarmee toegankelijk wordt, is het formulier om gegevens toe te voegen, verder niets. Er komt dus niets op straat te liggen en andermans gegevens zijn niet zichtbaar. Iedereen kan zichzelf toevoegen. Geef het door aan je oud-klasgenoten, collega’s en alle andere betrokkenen met de school, zodat zij dat ook kunnen doen. 

Verdere informatie te verkrijgen via de leden van de Initiatiefgroep:

Christine Cornelius    ccornelius332@gmail.com                 
Ton Mensenkamp      tonmensenkamp@gmail.com                 
Remi van Osch          remivanosch@gmail.com                        
Bert Schaafsma         a.schaafsma@wxs.nl             
Wouter Steiner          wouter@hegconsult.com