ONZE SCHOOL

Rudolf Steiner

De bron van de Vrije Scholen ligt in het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Zijn pedagogische en didactische aanwijzingen -uit de jaren rondom de opening van de eerste Vrije School in Stuttgart in 1919- beslaan een breed spectrum van zowel het basis als het voortgezet onderwijs. Steiner formuleerde zijn aanwijzingen vrij algemeen en spoorde leraren aan die voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de Vrije Scholen van vandaag laat daarom een weloverwogen combinatie zien van traditionele en eigentijdse elementen.
 

Vrije school voor voortgezet onderwijs

Het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) staat niet op zichzelf. Ze is één van de Vrije Scholen die over de hele wereld verspreid zijn. De Amsterdamse Geert Groote School ontstond in 1933, tien jaar na de opening van de eerste Nederlandse Vrije School in Den Haag.

Daarnaast maakt het GGCA deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VSVONH), met de volgende website www.vsvonh.nl. Samen met de Adriaan Roland Holstschool in Bergen en het Rudolf Steiner College Haarlem vormen wij in fusieverband deze stichting.