Mentor


Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de mentor. De mentor heeft een coördinerende rol in de contacten met ouders, leerlingen en docenten. De mentor begeleidt de leerlingen en bewaakt de voortgang van de individuele leerlingen. Hij of zij signaleert problemen, overlegt met het zorgteam en begeleidt activiteiten van de klas.

Daarnaast zijn er jaarlijks ouderavonden. Tijdens deze avonden bespreken mentoren en ouders per klas onderwerpen en zaken die de klas aangaan. Vaak start een ouderavond met een algemeen deel.

Voor mentor overstijgende onderwerpen, zal deze doorverwijzen naar de teamleider. Taak van de teamleider is om de dienstverlening en de aan- en afspreekcultuur te verbeteren.