Leerlingenzorg


Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Hoe dat bij ons op school wordt aangepakt, kun je lezen in het Schoolondersteuningsplan. Klik hier om deze te downloaden.
 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt wanneer docenten en/of ouders zich zorgen maken over het welzijn van een kind. Bij ons op school is dit Saskia de Vocht svocht@ggca.nl


Langdurig zieken

Er wordt van langdurig ziek gesproken als de leerling 3 weken achter elkaar ziek is. De school heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten.  

Bij langdurig of frequent ziekteverzuim volgens vastgestelde criteria vanhet ziekteverzuimbeleid volgens MAZL, laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD Amsterdam. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling. Bij het verzuimbeleid volgens MAZL is er een samenwerkingsverband tussen drie partijen: de school, een vaste jeugdarts van de GGD Amsterdam en de leerplichtambtenaar. De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.
 

Coördinator sociale veiligheid

Er is op onze school een actief beleid om de sociale veiligheid op school te onderhouden en te versterken. Dat beleid bevat ook een ‘stappenplan in geval van pesten’, zoals dat ook bij de wet is vastgelegd. Iris van Kleef is de Coördinator Sociale Veiligheid. Dat betekent dat zij evalueert hoe het gaat met de sociale veiligheid op school, het beleid actueel houdt en mentoren ondersteunt op het gebied van sociale veiligheid en pesten. Om het Sociaal Veiligheidsbeleid’ en het ‘Stappenplan bij pesten’ te lezen, klik hier.
 

Coördinator verslavende middelen

Op school is de een coördinator verslavende middelen, Daisy Martens, verantwoordelijk voor preventie. Zij verzorgt daartoe bijvoorbeeld lesmateriaal voor alle jaarlagen, een voorlichtingsavond voor ouders en voorlichting van het team. Daarnaast is de coördinator de contactpersoon voor de Jellinek en verwijst leerlingen en ouders door die te maken hebben met alcohol-, drugs- of andere verslavingsproblematiek.


Vertrouwenspersonen

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of praktische hulp. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn Monique de Hoop en Erik Jan van den Berg. Zij zijn er voor problemen als discriminatie, mishandeling, seksuele intimidatie en/of misbruik. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening.