Dyslexie


Wij willen er zeker van zijn dat we de leerlingen met dyslexie tijdig in beeld hebben. De dyslexiecoach behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en leert hem of haar hoe je zoveel mogelijk je eigen problemen kunt oplossen. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring, verkregen na een dyslexieonderzoek, krijgen een dyslexiepasje. Dit geeft je recht op compenserende en ondersteunen- de faciliteiten. 

Bij leerlingen waar een vermoeden is van dyslexie kan een eerste screening worden afgenomen. Als hierdoor het vermoeden bevestigd wordt kan er in overleg met ouders doorverwezen worden voor een dyslexie-onderzoek. Op onze school biedt dyslexiecoach Marleen van Ouwerkerk gespecialeerde begeleiding.

Marleen van Ouwerkerk
Aanwezig maandag tot en met donderdag
kamer 217
mouwerkerk@ggca.nl