Vwo


Op het Vwo bereiden wij de leerlingen voor op wetenschappelijk onderwijs (WO). Het Vwo-traject duurt zes jaar. De leerlingen doen eindexamen aan het einde van klas 12. De eerste drie jaar zijn algemeen vormend, met aandacht voor de persoonlijke ontwikkelingsweg. De leerling wordt niet alleen op cognitief, maar ook op creatief en sociaal gebied uitgedaagd. In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel. Zij kunnen kiezen uit vier profielen:
1. Cultuur en Maatschappij
2. Economie en Maatschappij
3. Natuur en Gezondheid
4. Natuur en Techniek
 

Examenportaal

Het examen voor Vwo bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE's). Dit betekent dat sommige proefwerken, werkstukken, spreekbeurten, etc. onderdeel van het schoolexamen zijn. 

Vanaf de 10e klas krijgen de leerlingen te maken met zaken als het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling.

Rooster toetsweek klas 11

Belangrijke data klas 12

PTA en examenreglement klas 12

Toelichting voor leerlingen met dyslexie 

Belangrijke data klas 11

PTA en examenreglement klas 11


Eindwerkstuk klas 11

Het eindwerkstuk is een individueel project dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een open onderzoeksopdracht die gekoppeld is aan één van de profielvakken.