Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Vwo op het Geert Groote College

Bij het vwo is de voorbereiding gericht op het wetenschappelijk onderwijs (WO). Het vwo wordt in zes jaar tijd doorlopen. Aan het einde van de twaalfde klas (zesde leerjaar) doe je het landelijk eindexamen.

Vwo: de basis

De eerste drie jaar van opleiding zijn algemeen vormend. Je krijgt de cognitieve vakken zoals biologie, aardrijkskunde, wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Binnen onze school is extra aandacht voor beeldende kunst vakken zoals boetseren, hout- en metaal bewerken, schilderen, etsen, tekenen, smeden, grimeren, media en textiel. De lesstof wordt in de basis afgestemd op jouw leeftijd. Alle vakken hebben dezelfde waarde op je rapport.

De lesdagen zijn opgebouwd uit periodelessen en reguliere vaklessen. Je begint elke dag met een blokuur periodeles. Tijdens deze lessen duik je, gedurende drie weken, helemaal in een onderwerp zoals bijvoorbeeld filosofie. De andere lesmomenten volg je de reguliere vaklessen. De periodelessen worden in de eerste twee jaar door jouw mentor gegeven. Bij de grote keuzemomenten krijg je van je mentor, samen met de decaan, intensievere begeleiding.

Vwo bovenbouw

Op de bovenbouw wissel je van mentor en werk je toe naar je eindexamen. Het eindwerkstuk is een vast onderdeel in de elfde klas. Het is een individueel project met een open onderzoeksopdracht die gekoppeld is aan één van de profielvakken. Ook ga je twee keer op een korte stage en in je eindexamenjaar maak je de traditionele kunstreis. Aan het einde van de twaalfde klas ben je optimaal voorbereid om het landelijk eindexamen te doen.

Je kan kiezen uit vier profielen:

  1. Cultuur en Maatschappij
  2. Economie en Maatschappij
  3. Natuur en Gezondheid
  4. Natuur en Techniek
Eindexamen vwo

Het examen voor vwo bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE’s). Sommige proefwerken, werkstukken of spreekbeurten zijn al een onderdeel van het schoolexamen.

Vanaf de tiende klas (vijfde leerjaar) krijg je te maken met zaken als het programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling. Deze documenten kan je vinden bij documenten.

Biografieweek na het eindexamen

Wanneer je je eindexamen hebt afgerond, ga je met je klas op biografieweek. Deze intensieve week is gewijd aan het met elkaar terugblikken van wat je allemaal hebt meegemaakt gedurende de jaren dat je met elkaar op school zat. Hiermee sluit je je middelbare schooltijd gezamenlijk af.

Heb je interesse in het Geert Groote College?

We organiseren elk jaar een open dag zodat je zelf een kijkje kan nemen. Of meld je aan voor het nieuwe schooljaar!