Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Vmbo-t op het Geert Groote College

Op het vmbo-t word je voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of op doorstroom naar de havo. Het vmbo-t wordt in vier jaar tijd doorlopen. Aan het einde van de tiende klas (vierde leerjaar) doe je het landelijk eindexamen.

Tijdens de opleiding wordt gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke thema’s, creatieve vaardigheden en sociale onderwerpen. De lesstof die gegeven wordt, past bij je leeftijd.

De lesdagen zijn bij ons opgedeeld in periodelessen en reguliere vaklessen. We beginnen dagelijks met een periodeles. Dit is een blokuur waarbij je, in een periode van drie weken, hetzelfde vak volgt en met je klas diep in een onderwerp duikt. De rest van de lesdag bestaat uit reguliere vaklessen zoals wiskunde, biologie en Nederlands. De periodelessen worden tijdens de eerste twee jaar vaak door je mentor gegeven. Jouw mentor en decaan zullen je ook bij de grote keuzemomenten intensief begeleiden.

Vanaf de negende klas (derde leerjaar) werk je vanuit het door jou gekozen profiel en ga je op korte stage. Zo word je optimaal op het eindexamen voorbereid.

Je kan kiezen uit drie profielen:

  1. Economie
  2. Zorg & welzijn, landbouw
  3. Landbouw & Techniek
Eindexamen vmbo-t

Het examen voor vmbo-t bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE’s). Dit betekent dat sommige proefwerken, werkstukken en spreekbeurten onderdeel van het schoolexamen zijn.

In de laatste twee jaar werk je naar het eindexamen toe en krijg je te maken met zaken als het Programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling. Deze documenten zijn te vinden in de ELO in Magister.

Na eindexamen biografieweek

Je sluit je middelbare schooltijd gezamenlijk af. Na jouw eindexamen ga je met je klas op biografieweek. Dit is een intensieve week waarin je met elkaar terugblikt op wat je allemaal hebt meegemaakt tijdens de jaren dat je met elkaar op school zat.

Doorstromen na het eindexamen

Na het behalen van je diploma kan je kiezen om door te leren op de havo (vierde leerjaar) of instromen op het MBO op niveau 4. De afgelopen jaren is ongeveer 50% van onze leerlingen doorgestroomd naar de havo.

Heb je interesse in het Geert Groote College?

We organiseren elk jaar een open dag zodat je zelf een kijkje kan nemen. Of meld je aan voor het nieuwe schooljaar!