Vmbo-t


Binnen het Vmbo-t bereiden we de leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Na het behalen van hun diploma kunnen de leerlingen instromen op het MBO op niveau 4. Het hele Vmbo-t-traject duurt vier jaar. De leerlingen doen eindexamen aan het einde van de klas 10.

Tijdens het Vmbo-t-traject wordt door de leerlingen gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke, kunstzinnige en sociale ontwikkeling. Vanaf klas 9 werken de leerlingen vanuit het door hun gekozen profiel. De leerlingen kunnen kiezen uit drie profielen:
1. Economie
2. Zorg & welzijn, landbouw
3. Landbouw & Techniek

Examens

Het examen voor Vmbo-t bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE's). Dit betekent dat sommige proefwerken, werkstukken, spreekbeurten, etc. onderdeel van het schoolexamen zijn. In de laatste twee jaar krijgen de leerlingen te maken met zaken als het Programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling. Deze documenten zijn te vinden in de ELO in Magister.

Eindwerkstuk klas 10

Het eindwerkstuk (voorheen sectorwerkstuk) is een individueel project dat elke Vmbo-t leerling in de tiende klas aangaat. Het is een open onderzoeksopdracht die gekoppeld is aan een profielvak.