Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Havo op het Geert Groote College

Op de havo word je voorbereid op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het Geert Groote College biedt, naast de reguliere vijfjarige havo ook een zesjarige havo (Ithaka) aan.

Havo: de basis

Tijdens de eerste drie jaar van opleiding wordt gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling. Je krijgt de standaard schoolvakken zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie, aardrijkskunde, Frans, Duits, Engels en Nederlands.

Daarnaast is er een breed aanbod van beeldende kunst vakken zoals boetseren, hout- en metaal bewerken, schilderen, etsen, tekenen, smeden, grimeren, media en textiel. De lesstof wordt afgestemd op jouw leeftijd en alle vakken hebben dezelfde waarde op je rapport.

De lesdagen zijn bij ons opgedeeld in periodelessen en reguliere vaklessen. Je begint elke dag met een periodeles. Dit is een blokuur waarbij je gedurende drie weken hetzelfde vak volgt en helemaal in een onderwerp duikt. Daarna volgen de reguliere vaklessen. Tijdens de eerste twee jaar worden de periodelessen door jouw mentor gegeven. Ook krijg je bij grote keuzemomenten intensieve begeleiding van jouw mentor en decaan.

Havo bovenbouw

Vanaf de bovenbouw kies je een profiel waarin je je eindexamen zal doen. Dit is ook het moment dat je van mentor wisselt, die je tot het eind van jouw schoolloopbaan zal begeleiden. Je gaat elk jaar op korte stage van twee weken. Aan het einde van de elfde of twaalfde klas doe je het landelijk eindexamen.

Je kan kiezen uit vier profielen:

  1. Cultuur en Maatschappij
  2. Economie en Maatschappij
  3. Natuur en Gezondheid
  4. Natuur en Techniek
Havo werkweken

Aan het eind van elk jaar gaat iedereen op werkweek. Dit is een schoolreis waarin je het jaar afsluit en samen terugblikt op het afgelopen jaar. De inhoud varieert van zeilen tot geologische reizen en past altijd bij wat je dat jaar geleerd hebt.

Ithaka havo op het Geert Groote College

Op onze school kan je kiezen voor een zesjarige havo opleiding. Dit komt voort uit het leerplan van de vrijeschool dat in de basis afgestemd is op jouw leeftijd. In het kort komt het erop neer dat er iets meer tijd voor je is om jouw sociale vaardigheden en kunstzinnige vorming goed te ontwikkelen. De keuze voor een vijfjarige of zesjarige havo maak je aan het eind van de negende klas (derde leerjaar).

De zesjarige opleiding is een pilot die door de school zelf gefinancierd wordt. De eerste lichting Ithaka havo leerlingen doet in 2020 eindexamen. In dat jaar zal ook bekend worden of deze route zal blijven bestaan.

Eindexamen havo

Het examen voor havo bestaat voor iedere stroming van de havo uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE’s). Sommige proefwerken, werkstukken en spreekbeurten zijn dus ook gelijk onderdeel van het schoolexamen.

In de laatste twee of drie jaar werk je steeds meer toe naar het eindexamen en krijg je te maken met zaken als het Programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling. Deze documenten kan je vinden bij downloads.

Met je klas op biografieweek

Na je eindexamen ga je met je klas op biografieweek. Tijdens deze intensieve week blik je met elkaar terug op de jaren dat je met elkaar op school zat en wat je allemaal hebt meegemaakt. Hiermee sluit je samen de middelbare schooltijd af.

Doorstromen na het eindexamen

Na het behalen van je havo diploma, kan je instromen op het HBO. Het is in sommige gevallen ook mogelijk om na de havo bij ons door te stromen naar het vwo. Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van een programma waarin vanaf de tiende klas (het vierde leerjaar) de vakken op havo- en vwo- niveau kunnen worden gecombineerd.

Heb je interesse in het Geert Groote College?

We organiseren elk jaar een open dag zodat je zelf een kijkje kan nemen. Of meld je aan voor het nieuwe schooljaar!