Havo


Op de Havo bereiden we de leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Voor het Havo-traject geldt dat in de eerste drie jaar door de leerlingen gewerkt wordt aan een brede algemene ontwikkeling. Er is aandacht voor persoonlijke, kunstzinnige en sociale ontwikkeling. In de bovenbouw kiezen de leerlingen een profiel. Ze kunnen kiezen uit vier profielen:
1. Cultuur en Maatschappij
2. Economie en Maatschappij
3. Natuur en Gezondheid
4. Natuur en Techniek
 

Examenportaal

Het examen voor Havo bestaat uit het Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en schoolexamens (SE's). Dit betekent dat sommige proefwerken, werkstukken, spreekbeurten, etc. onderdeel van het schoolexamen zijn. 

In de laatste twee of drie jaar krijgen de leerlingen te maken met zaken als het Programma van toetsing en afsluiting (PTA), het examenreglement en de herkansingsregeling. Deze documenten zijn te vinden in de ELO in Magister.
 

Eindwerkstuk klas 10 of 11

Het eindwerkstuk is een individueel project dat elke leerling in de elfde klas aangaat. Het is een open onderzoeksopdracht die gekoppeld is aan één van de zeven profielvakken.