Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Wat is een vrijeschool?

Het Geert Groote College Amsterdam is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuid. Het vrijeschoolonderwijs is internationaal ook bekend als Waldorf  of Steiner Education.

Worden wie je bent, is het motto van het Geert Groote College. Tijdens je schoolperiode staat jouw persoonlijke ontwikkeling bij ons voorop. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? In een breed onderwijsaanbod komen deze vragen, over meerdere jaren verspreid, op verschillende manieren aan de orde.

Op onze school zijn alle leerlingen welkom, of je nu van een vrijeschool komt of van een andere basisschool. Je kunt bij ons eindexamen doen op mavo, havo of vwo niveau.

Vrijeschoolonderwijs#

Wat is een vrijeschool? Dat vrije, heeft te maken met de start van de allereerste vrijeschool in 1919. Die werd ontwikkeld zonder al te grote beïnvloeding door de overheid en het bedrijfsleven.

Zo kwam een leerplan tot stand dat nog steeds de basis vormt voor de lessen die je bij ons op school krijgt. Het leerplan is afgestemd op de leeftijdsfasen van opgroeiende leerlingen.

Een vrijeschool is zeker niet vrijblijvend. Je wordt op een gestructureerde manier uitgedaagd om een heleboel te doen.

Net als iedere andere school bereiden we je optimaal voor op het eindexamen. Dat gebeurt in ‘gewone’ vakken zoals wiskunde en geschiedenis, maar ook in het brede aanbod van kunstvakken zoals toneel en handvaardigheid.

Vrijescholen in Nederland

Het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) staat niet op zichzelf.

In 2021 volgen meer dan 30.000 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs. Sinds 2011 is het aantal leerlingen op vrijescholen landelijk met bijna 50% gegroeid. Kijk voor meer statistieken hier op de website van de Vereniging van vrijescholen.

100 jaar ‘Waldorf’ onderwijs#

In 2019 bestond het Waldorf onderwijs 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn onderstaande films gemaakt, waarin kwaliteiten en aspecten van het onderwijs aan bod komen, en betrokkenen vanuit de hele wereld aan het woord komen.

Learn to change the world, part 1:

The film “Learn to Change the World” shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. It is the first of more to come which aim to show concrete approaches to these tasks.

Learn to change the world, part 2:

After the great success of part 1 of our film “Learn to Change the World”, the second part deals with encounter, engagement and inclusion: learning that goes beyond merely accumulating information can be understood as an individual way to seek the truth. One focus is the encounter across social, religious and ethnic barriers, as exemplified by the Oakland Community School for Creative Education, located in a social focus point in California, a Jewish-Arabic Kindergarten and the Parzival School Center in Karlsruhe.

Becoming

“Becoming” is the third film in a series of short films produced on the occasion of the centenary of Waldorf Education under the direction of the award-winning Californian documentary filmmaker Paul Zehrer, and which provide an insight into the inclusive diversity of Waldorf Education under the most diverse cultural, social, religious and economic conditions around the globe.

https://www.waldorf-100.org/en

Wereldwijd zijn er meer dan 1200 ‘Waldorf’ of ‘Steiner Schools’, in Europa zijn dat er bijna 780.

Wil je meer weten over het vrijeschoolonderwijs?

De Nederlandse vrijescholen werken samen aan het ‘vrijeschoolkompas’, waarin de belangrijkste kernwaarden en uitgangspunten worden uitgelegd.

Geschiedenis van het Geert Groote College

De Geert Groote School werd opgericht in 1933, als tweede vrijeschool in Nederland (tien jaar na de opening van de eerste vrijeschool in Den Haag). Oorspronkelijk waren basisschool (onderbouw) en middelbare school (bovenbouw) 1 geheel.