Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Vrije middelbare school voor vmbo-t, havo en vwo

Het Geert Groote College is een middelbare school in Amsterdam Zuid. Op onze school zijn alle leerlingen welkom die de vrije basisschool of de reguliere basisschool hebben doorlopen. Je kunt bij ons eindexamen doen op vmbo-t, havo of vwo niveau.

Worden wie je bent, is het motto van het Geert Groote College. Tijdens je schoolperiode staat jouw persoonlijke ontwikkeling bij ons voorop. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? In een breed onderwijsaanbod komen deze vragen, over meerdere jaren verspreid, op verschillende manieren aan de orde.

Als je bij ons eindexamen doet, heb je naast je diploma, ook een koffer vol met ervaringen die je een beter beeld geven van jezelf en hoe je in de wereld staat.

 

Heb je interesse in het Geert Groote College?

We organiseren elk jaar een open dag zodat je zelf een kijkje kan nemen.

Leren op jouw niveau

Bij ons is het mogelijk om vmbo-t, havo of vwo te volgen. Je stroomt in op het advies van de basisschool. Na de eerste twee leerjaren (brugklassen) evalueren we of het mogelijk is om een overstap te maken naar een ander niveau.

Elke jaarlaag heeft 2 vwo, 2 havo en 2 vmbo-t klassen. Vanaf de negende klas (derde schooljaar) zit je in de klas waarvan verwacht wordt dat je het eindexamen gaat doen. De slagingspercentages van onze school liggen rond 95%.

Liever niet zittenblijven?

Elke leerling krijgt steeds de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase. Daardoor ga je in principe over naar het volgende leerjaar. Soms is het toch beter dat je een jaar overdoet. Bij downloads vind je het overgangsprotocol.

vmbo-t

Op het vmbo-t word je voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of op doorstroom naar de havo. Het vmbo-t wordt in vier jaar tijd doorlopen. Aan het einde van de tiende klas (vierde leerjaar) doe je het landelijk eindexamen.

havo

Op de havo word je voorbereid op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het Geert Groote College biedt, naast de reguliere vijfjarige havo ook een zesjarige havo (Ithaka) aan. Tijdens de eerste drie jaar van opleiding wordt gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling.

vwo

Bij het vwo is de voorbereiding gericht op het wetenschappelijk onderwijs (WO). Het vwo wordt in zes jaar tijd doorlopen. Aan het einde van de twaalfde klas (zesde leerjaar) doe je het landelijk eindexamen. De eerste drie jaar van opleiding zijn algemeen vormend.

Wil je meer weten over het vrijeschool systeem?

Een beschrijving van een eigentijdse onderwijsvisie van vrijeschoolonderwijs en handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak is samengevat in acht uitgangspunten voor vrijeschoolonderwijs, genaamd het pedagogisch-didactisch kompas.