ONDERWIJS

De Vrije Schoolpedagogiek kan kort worden samengevat: aandacht voor de leerling. Het begrip omvat twee aspecten: aandacht voor de uiterlijke en voor de innerlijke biografie. 
Met betrekking tot de uiterlijke biografie wordt de leerling uitgedaagd zijn leervermogens optimaal te gebruiken, van brugklas tot eindexamen, van Vmbo-t tot Vwo niveau. De aandacht is gericht op de individuele leerling wiens sterke en zwakke kanten bekend zijn, verwerkt worden tot feedback en met regelmaat worden besproken. Individuele spiegeling in woord en daad.
 

Ontwikkelingsperspectief

Het leerplan van de Vrije School kent een ontwikkelingspsychologisch perspectief. In het kort betekent dat dat de inhoud van elk vak per leerjaar gekozen is met het oog op de leeftijd van de leerling. Het intensieve periodeonderwijs maakt een herkenning mogelijk tussen de leerling en de leerstof. Die herkenning zorgt ervoor dat de leerstof niet alleen cijfers oplevert - uiterlijke biografie - maar ook iets oplevert voor de innerlijke ontwikkeling. De motivatie om te leren wordt door de herkenning krachtig gestimuleerd.
 

Een vuur ontsteken

Het Vrije Schoolonderwijs kan als volgt gedefinieerd worden: er wordt geen vat gevuld, maar een vuur ontstoken. Omdat de Vrije School niet alleen wil opleiden voor een diploma, maar ook belangstelling schenkt aan de mens achter de leerling, is er ook veel aandacht voor de klas als gemeenschap. Opgroeien doe je niet alleen. Hoewel het individuele leertraject in de jaren naar het examen toe steeds duidelijker vormen aanneemt, wil de school ook een werkplaats zijn voor sociale vorming: hoe leer ik met de ander omgaan? 

 

Indeling op niveau

De zevende klassen (brugklassen) worden ingedeeld naar verschillend niveau: Vwo, Havo of Vmbo-t . Na de eerste twee leerjaren is het mogelijk om een overstap te maken naar een ander niveau mits hier gegronde redenen voor zijn. Vanaf klas 9 zit de leerling in de klas waarvan verwacht wordt dat hij/ zij eindexamen gaat doen. Klik hier voor het overgangsprotocol.
 

Niet zittenblijven

In principe gaat iedere leerling over naar het volgende leerjaar en krijgt daardoor steeds de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase.