Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Vrijeschoolonderwijs

Wat is een vrijeschool? Dat vrije, heeft te maken met de start van de allereerste vrijeschool in 1919. Die werd ontwikkeld zonder al te grote beïnvloeding door de overheid en het bedrijfsleven.

‘Waldorf’ leerplan

Zo kwam een leerplan tot stand dat nog steeds de basis vormt voor de lessen die je bij ons op school krijgt. Het leerplan is afgestemd op de leeftijdsfasen van opgroeiende leerlingen.

Een vrijeschool is zeker niet vrijblijvend…

Je wordt op een gestructureerde manier uitgedaagd om een heleboel te doen.

Net als iedere andere school bereiden we je optimaal voor op het eindexamen. Dat gebeurt in ‘gewone’ vakken zoals wiskunde en geschiedenis, maar ook in het brede aanbod van kunstvakken zoals toneel en handvaardigheid.

 

Het Geert Groote College Amsterdam is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs

Op het GGCA ontwikkel je niet alleen het denken. Ook doen, beleven, onderzoeken, maken en sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol. We vinden het belangrijk dat je jezelf breed kunt ontwikkelen, zodat je een goede fundering krijgt voor je leven.

We bieden onderwijs waarin we zowel het hoofd (denken) , als ook het hart (voelen) en de handen (willen) aanspreken. De thema’s en inhoud zijn afgestemd op de leeftijdsfase van de leerling. Op die manier willen we je prikkelen om intellectueel, creatief en sociaal het beste in jezelf naar boven te halen.

Klik hieronder op de blokken voor meer informatie over de verschillende vaklessen bij ons op school:

Werkweek

Werkweken zijn een vast onderdeel van ons programma. Ze sluiten aan bij de thema’s die dat schooljaar worden behandeld, zoals voeding, geologie of het weer.

 

Projectweek

Aan het einde van klas 7 (eerste leerjaar) vindt de projectweek plaats. Deze staat in het teken van gezond eten beleven.

Stage

Op het GGCA wordt vanaf de negende klas (derde leerjaar), met uitzondering van de examenklassen, twee weken stage gelopen. Deze stage vindt plaats bij een sociaal-maatschappelijke instelling. Dit is een instelling waar mensen zorg ontvangen (een verzorgingshuis, gehandicaptenzorg etc.) en een stage op een plek waar je graag in de toekomst zou willen werken.

Vrijescholen in Nederland

Het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) staat niet op zichzelf.

In 2021 volgen meer dan 30.000 leerlingen in Nederland vrijeschoolonderwijs. Sinds 2011 is het aantal leerlingen op vrijescholen landelijk met bijna 50% gegroeid. Kijk voor meer statistieken hier op de website van de Vereniging van vrijescholen.

100 jaar ‘Waldorf’ onderwijs

In 2019 bestond het Waldorf onderwijs 100 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn onderstaande films gemaakt, waarin kwaliteiten en aspecten van het onderwijs aan bod komen, en betrokkenen vanuit de hele wereld aan het woord komen.

Learn to change the world, part 1:

The film “Learn to Change the World” shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. It is the first of more to come which aim to show concrete approaches to these tasks.

Learn to change the world, part 2:

After the great success of part 1 of our film “Learn to Change the World”, the second part deals with encounter, engagement and inclusion: learning that goes beyond merely accumulating information can be understood as an individual way to seek the truth. One focus is the encounter across social, religious and ethnic barriers, as exemplified by the Oakland Community School for Creative Education, located in a social focus point in California, a Jewish-Arabic Kindergarten and the Parzival School Center in Karlsruhe.

Becoming

“Becoming” is the third film in a series of short films produced on the occasion of the centenary of Waldorf Education under the direction of the award-winning Californian documentary filmmaker Paul Zehrer, and which provide an insight into the inclusive diversity of Waldorf Education under the most diverse cultural, social, religious and economic conditions around the globe.

 

Wereldwijd zijn er meer dan 1200 ‘Waldorf’ of ‘Steiner Schools’, in Europa zijn dat er bijna 780.

Wil je meer weten over het vrijeschoolonderwijs?

De Nederlandse vrijescholen werken samen aan het ‘vrijeschoolkompas‘, waarin de belangrijkste kernwaarden en uitgangspunten worden uitgelegd.