Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Vrijeschool voor mavo, havo en vwo

Het Geert Groote College Amsterdam is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Zuid. Op onze school zijn alle leerlingen welkom, of je nu van een vrijeschool komt of van een andere basisschool. Je kunt bij ons eindexamen doen op mavo, havo of vwo niveau.

Worden wie je bent, is het motto van het Geert Groote College. Tijdens je schoolperiode staat jouw persoonlijke ontwikkeling bij ons voorop. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? In een breed onderwijsaanbod komen deze vragen, over meerdere jaren verspreid, op verschillende manieren aan de orde.

Het GGCA is een vrijeschool. Dat vrije, heeft te maken met start van de allereerste vrijeschool in 1919. Die werd ontwikkeld zonder al te grote beïnvloeding door de overheid en het bedrijfsleven. Zo kwam een leerplan tot stand dat nog steeds de basis vormt voor de lessen die je bij ons op school krijgt. Het leerplan is afgestemd is op de leeftijdsfasen van opgroeiende leerlingen.

Een vrijeschool is zeker niet vrijblijvend. Je wordt op een gestructureerde manier uitgedaagd om een heleboel te doen.

 

Heb je interesse in het Geert Groote College?

Kom kennismaken op een lesjesmiddag of online informatiebijeenkomst.

Leren op jouw niveau

Bij ons is het mogelijk om mavo (vmbo-t), havo of vwo te volgen. Je stroomt in op het advies van de basisschool. Na de eerste twee leerjaren (brugklassen) evalueren we of het mogelijk is om een overstap te maken naar een ander niveau.

Elke jaarlaag heeft 2 vwo, 2 havo en 2 mavo klassen. Vanaf de negende klas (derde schooljaar) zit je in de klas waarvan verwacht wordt dat je het eindexamen gaat doen. De slagingspercentages van onze school liggen rond 95%.

Liever niet zittenblijven?

Elke leerling krijgt steeds de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase. Daardoor ga je in principe over naar het volgende leerjaar. Soms is het toch beter dat je een jaar overdoet. Bij downloads vind je het overgangsprotocol.

Mavo

Op de mavo word je voorbereid op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) of op doorstroom naar de havo. De mavo wordt in vier jaar tijd doorlopen. Aan het einde van de tiende klas (vierde leerjaar) doe je het landelijk eindexamen.

havo

Op de havo word je voorbereid op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Het Geert Groote College biedt, naast de reguliere vijfjarige havo ook een zesjarige havo (Ithaka) aan. Tijdens de eerste drie jaar van opleiding wordt gewerkt aan een brede algemene ontwikkeling.

vwo

Bij het vwo is de voorbereiding gericht op het wetenschappelijk onderwijs (WO). Het vwo wordt in zes jaar tijd doorlopen. Aan het einde van de twaalfde klas (zesde leerjaar) doe je het landelijk eindexamen. De eerste drie jaar van opleiding zijn algemeen vormend.

Wil je meer weten over het vrijeschool systeem?

Een beschrijving van een eigentijdse onderwijsvisie van vrijeschoolonderwijs en handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak is samengevat in acht uitgangspunten voor vrijeschoolonderwijs, genaamd het pedagogisch-didactisch kompas.