Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden en open dag op het Geert Groote College

Op het Geert Groote College zijn alle leerlingen welkom die de vrije basisschool of de reguliere basisschool hebben doorlopen. Bij ons is het mogelijk om vmbo-t, havo of vwo te volgen. Je stroomt in op het advies van de basisschool.

Je kunt je bij het Geert Groote College aanmelden voor de brugklas (dat is op de vrije school klas 7) en voor andere klassen als je wilt overstappen.

 

Schooljaar 2020/21
Reservelijst en wachtlijst

Leerlingen die al op onze reservelijst stonden kunnen zich ook aanmelden voor onze zij-instroomlijst. Wij hanteren, waar mogelijk, de volgorde van de reservelijst wanneer het leerlingen betreft die ons als eerste keuze hadden opgegeven.

Op het Geert Groote College hanteren we drie niveaus; vmbo-t, havo en vwo.

Volgens de Kernprocedure van Amsterdam plaatsen we leerlingen met een gemengd advies in een klas met het onderliggende mono-advies. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een havo/vwo advies in de havo-klas wordt geplaatst.

Voor nieuwe vmbo-t leerlingen organiseert het GGCA een LWOO-screening, waarbij wordt onderzocht of er leerachterstanden zijn. Ouders ontvangen na inschrijving hierover bericht.

Klassengrootte

Er zijn in het schooljaar 2020/21 twee klassen vmbo-t en vmbo-t/havo met 23 leerlingen per klas, twee havo en havo/vwo klassen met 29 leerlingen en twee vwo klassen met 27 leerlingen.

Voorrang voor vrijeschoolleerlingen

Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen hebben voorrang op het Geert Groote College. Deze leerlingen moeten wel ‘gewoon’ meedoen in de loting en matching en kunnen alleen dan aanspraak op de voorrangsregel maken als het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst staat.

Leerlingen van buiten Amsterdam mét voorrang stellen samen met het Geert Groote College (de school waar de voorrang geldig is) een voorkeurslijst op.

Let op! Voorrang is nooit een garantie voor plaatsing. Bij meer aanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst.

Het Amsterdamse loting en matchingsysteem

De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:

 1. Je kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle middelbare scholen.
 2. In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van je kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
 3. Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde, etc.
 4. Als je kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer. Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl/naardebrugklas

Hardheidsclausule procedure voor aanmelding leerlingen school 2021/22

Het Geert Groote College maakt gebruik van de mogelijkheden die de hardheidsclausule  binnen de loting- en matchingsprocedure biedt. Dat betekent dat we 2% (= 3 leerlingen) van de brugklasleerlingen buiten de loting en matching om mogen aannemen. Ouders kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op een specifieke VO-school noodzakelijk is. Dit moet op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, een gezondheids-en/of thuissituatie zijn die een specifiek aanbod geëigend maakt. Meer over de hardheidsclausule kun je vinden bij downloads.

Over de beslissing kan verder niet worden gecorrespondeerd.

Schooljaar 2021/22

Er zijn in het schooljaar 2021/22 twee klassen vmbo-t met 23 leerlingen per klas, twee havo klassen met 28 leerlingen en twee vwo klassen met 28 leerlingen.

Er worden in 2021 een Open Middag (woensdag 10 februari van 14:00 tot 17:00) en een Open Dag (zaterdag 13 februari van 10:00 tot 13:00) georganiseerd.

Aanmelden overige klassen – zij-instroom

#

Ben je al begonnen aan de middelbare school, maar wil je overstappen naar het Geert Groote College Amsterdam? Dan is het goed om te weten dat onze klassen in principe aan het begin van het schooljaar vol zitten. Maar soms komt er een plekje vrij.

Op dit moment is de wachtlijst voor de zij-instroom voor komend schooljaar gesloten. Als je volgend jaar in aanmerking wilt komen kun je je aanmelden voor zij-instroomwachtlijst op https://www.ggca.nl/aanmelden-zij-instroom/. Lees voordat je dat doet samen met je ouders de onderstaande procedure voor de zij-instroom goed door, zodat je weet waar jullie aan toe zijn.

Het is niet wenselijk om buiten deze procedure om contact op te nemen over zij-instroom en wij vragen je rekening te houden met de genoemde stappen en het tijdschema.

De procedure

Aanmeldingen voor schooljaar 2021/22 kan vanaf september 2020 via de website. De procedure is dan als volgt:

 1. Als je interesse hebt voor zij-instroom kan je je uiterlijk tot de laatste dag van meivakantie aanmelden. Daarna kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.
 2. Wij verwerken jouw interesse en als de informatie volledig is, word je op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvang je normaal gesproken binnen 10 werkdagen een bevestiging.
 3. Na de meivakantie hebben wij een eerste indicatie van de plekken die mogelijk in het volgende schooljaar vrij zijn en zullen wij de wachtlijst bekijken om te zien met welke leerlingen wij een oriëntatiegesprek kunnen voeren. Bij het bepalen van wie we kunnen uitnodigen, kijken we eerst naar de klas en het niveau (die moeten natuurlijk passend zijn voor de plek) en vervolgens naar de datum van aanmelding en motivatie van de leerling en ouders. Leerlingen die van een vrijeschool komen, hebben net als bij de brugklasaanmelding voorrang. Dat betekent dat wij hen bij een passende plek als eerste zullen uitnodigen voor een oriëntatiegesprek.
 4. De oriëntatiegesprekken vinden zo snel mogelijk plaats nadat duidelijk welke plekken beschikbaar zijn. Let op: een oriëntatiegesprek is nog geen plaatsing!
 5. Na het oriëntatiegesprek zullen wij ook met de huidige school contact opnemen om eventuele vragen die er nog zijn rondom de leerling of de overstap te kunnen beantwoorden.
 6. In deze fase is het handig om het schoolwisselaarsformulier dat in Amsterdam gebruikt wordt alvast te laten invullen door de huidige school. Dit formulier is noodzakelijk om een wissel mogelijk te maken en het kan soms wat tijd kosten om het in te vullen. Vraag ernaar bij je huidige school.
 7. Als we later in het jaar precies weten welke plekken er vrijkomen, zullen wij die leerlingen met wie een gesprek is gevoerd en waarvoor een passende plek vrijkomt, uitnodigen voor de meeloopperiode gedurende de eerste twee weken van juni. De leerling loopt ‘gewoon’ mee met de klas waarin een plekje vrijkomt en kan zo ervaren of het Geert Groote College inderdaad de juist school voor hem/haar is.
 8. Na de meeloopperiode zal een kort evaluatiegesprek worden gevoerd en na een positieve ervaring voor de leerling en het Geert Groote College zal tot inschrijving voor het nieuwe schooljaar worden overgegaan.
 9. Het kan zijn dat er in de laatste paar weken van het jaar nog een enkel plekje extra vrijkomt. Als dat gebeurt, kijken wij opnieuw naar de wachtlijst om te zien welke leerling(en) wij voor die plek(ken) nog kunnen uitnodigen. In dat geval volgt het oriëntatiegesprek nog voor de zomer en zal de meeloopperiode bestaan uit de eerste twee weken van het schooljaar. Inschrijving volgt dan pas daarna. Het heeft geen zin hier zelf contact over op te nemen.