Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden en open dag op het Geert Groote College

Op het Geert Groote College zijn alle leerlingen welkom die de vrije basisschool of de reguliere basisschool hebben doorlopen. Bij ons is het mogelijk om vmbo-t, havo of vwo te volgen. Je stroomt in op het advies van de basisschool.

Je kunt je bij het Geert Groote College aanmelden voor de brugklas (klas 7 op de vrije school) en voor andere klassen als je wilt overstappen.

De open dag vond plaats op 8 februari van 10:00 – 14:00.

 

Bericht van de minister over bijstellen schooladvies

Afgelopen vrijdag 17 april heeft de minister middels een brief de schoolbesturen van het PO en VO geïnformeerd over de mogelijkheid om toch de schooladviezen bij te stellen. Dit is een verandering ten opzichte van de eerdere richtlijnen.

Dit betekent dat de basisschool kan besluiten tot ophoging van het eerder gegeven schooladvies. Bijvoorbeeld, wanneer er sprake is van (grote) ontwikkeling sinds het vaststellen van het schooladvies, er een vermoeden bestaat dat de leerling een hogere score zou halen bij de eindtoets of wanneer er met ouders afspraken zijn gemaakt over bijstelling. Wanneer de basisschool het advies wil bijstellen kunnen zij dit doen middels een formulier dat is toegestuurd door het ministerie aan de schoolbesturen.

Voor leerlingen met een bijstelling zullen wij een passende plek zoeken binnen onze school. De basisschool en ouders kunnen contact met ons opnemen via aanname@ggca.nl voor verder overleg.

Voor leerlingen die niet bij ons geplaatst zijn en die naar aanleiding van deze wijziging een bijstelling naar een vwo-advies krijgen van hun basisschool hebben wij nog een aantal plekken vrij in de vwo-klas. De basisschool en ouders kunnen in deze gevallen contact met ons opnemen via aanname@ggca.nl.

​Reservelijst Loting & Matching

Wanneer je op de reservelijst staat bij onze school hoef je niets te doen. Wanneer er een plek vrijkomt nemen wij contact op met de eerstvolgende op de lijst. Je kan jouw plek op de lijst vinden op de pagina van ELK. Bij vragen kan je een email sturen aan aanname@ggca.nl

Niveau’s

Op het Geert Groote College hanteren we drie niveaus; vmbo-t, havo en vwo.

Volgens de Kernprocedure van Amsterdam plaatsen we leerlingen met een gemengd advies in een klas met het onderliggende mono-advies. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een havo/vwo advies in de havo-klas wordt geplaatst.

Voor nieuwe vmbo-t leerlingen organiseert het GGCA een LWOO-screening, waarbij wordt onderzocht of er leerachterstanden zijn. Ouders ontvangen na inschrijving hierover bericht.

Klassengrootte

Er zijn in het schooljaar 2020/21 twee klassen vmbo-t met 23 leerlingen per klas, twee havo klassen met 28 leerlingen en twee vwo klassen met 28 leerlingen.

Voorrang voor vrijeschoolleerlingen

Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen hebben voorrang op het Geert Groote College. Deze leerlingen moeten wel ‘gewoon’ meedoen in de loting en matching en kunnen alleen dan aanspraak op de voorrangsregel maken als het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst staat.

Leerlingen van buiten Amsterdam mét voorrang stellen samen met het Geert Groote College (de school waar de voorrang geldig is) een voorkeurslijst op.

Let op! Voorrang is nooit een garantie voor plaatsing. Bij meer aanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst.

Het Amsterdamse loting en matchingsysteem

De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:

 1. Je kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle middelbare scholen.
 2. In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van je kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
 3. Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde, etc.
 4. Als je kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer. Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.
Kennismakingsmiddag op woensdag 24 juni

Als je bij het Geert Groote College in een brugklas bent geplaatst, zullen de leerlingen die na de zomervakantie in klas 7 beginnen elkaar en hun mentor al voor de zomervakantie voor het eerst ontmoeten. De schoolfotograaf is dan ook aanwezig om portretfoto’s te maken.

De kennismakingsmiddag duurt ongeveer 1,5 uur. Alle leerlingen ontvangen deze middag een informatieboekje met daarin de belangrijkste zaken voor de eerste weken op school. Lees dit boekje thuis goed door, hierin wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe je schoolboeken bestelt.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/naardebrugklas

Aanmelden overige klassen – zij-instroom

Ben je al begonnen aan de middelbare school, maar wil je overstappen naar het Geert Groote College Amsterdam? Dan is het goed om te weten dat onze klassen in principe aan het begin van het schooljaar vol zitten. Maar soms komt er een plekje vrij.

Als je voor zo’n plekje in aanmerking wilt komen kun je je aanmelden voor zij-instroom. Lees voordat je dat doet samen met je ouders de procedure voor de zij-instroom goed door, zodat je weet waar jullie aan toe zijn.

Het is niet wenselijk om buiten deze procedure om contact op te nemen over zij-instroom en wij vragen je rekening te houden met de genoemde stappen en het tijdschema.

Wachtlijst zij-instroom gesloten

Per 28 mei is de wachtlijst voor de zij-instroom voor komend schooljaar gesloten. Er is een dermate grote hoeveelheid aanvragen bij ons binnengekomen dat wij deze eerst willen behandelen. Nu nog aanmelden voor schooljaar 2020/21 heeft daarom geen zin meer en wij zullen deze aanvragen ook niet meer in behandeling nemen.

Aanmeldingen voor schooljaar 2021/22 kan vanaf september 2020 via de website.

 1. Als je interesse hebt voor zij-instroom, vul dan het interesseformulier zij-instroom in en stuur dat per e-mail aan aanname@ggca.nl. Doe dat uiterlijk tot de laatste dag van meivakantie. Daarna kunnen geen aanvragen meer in behandeling worden genomen.
 2. Wij verwerken jouw interesse en als de informatie volledig is, word je op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvang je normaal gesproken binnen 10 werkdagen een bevestiging.
 3. Na de meivakantie hebben wij een eerste indicatie van de plekken die mogelijk in het volgende schooljaar vrij zijn en zullen wij de wachtlijst bekijken om te zien met welke leerlingen wij een oriëntatiegesprek kunnen voeren. Bij het bepalen van wie we kunnen uitnodigen, kijken we eerst naar de klas en het niveau (die moeten natuurlijk passend zijn voor de plek) en vervolgens naar de datum van aanmelding en motivatie van de leerling en ouders. Leerlingen die van een vrijeschool komen, hebben net als bij de brugklasaanmelding voorrang. Dat betekent dat wij hen bij een passende plek als eerste zullen uitnodigen voor een oriëntatiegesprek.
 4. De oriëntatiegesprekken vinden zo snel mogelijk plaats nadat duidelijk welke plekken beschikbaar zijn. Let op: een oriëntatiegesprek is nog geen plaatsing!
 5. Na het oriëntatiegesprek zullen wij ook met de huidige school contact opnemen om eventuele vragen die er nog zijn rondom de leerling of de overstap te kunnen beantwoorden.
 6. In deze fase is het handig om het schoolwisselaarsformulier dat in Amsterdam gebruikt wordt alvast te laten invullen door de huidige school. Dit formulier is noodzakelijk om een wissel mogelijk te maken en het kan soms wat tijd kosten om het in te vullen. Vraag ernaar bij je huidige school.
 7. Als we later in het jaar precies weten welke plekken er vrijkomen, zullen wij die leerlingen met wie een gesprek is gevoerd en waarvoor een passende plek vrijkomt, uitnodigen voor de meeloopperiode gedurende de eerste twee weken van juni. De leerling loopt ‘gewoon’ mee met de klas waarin een plekje vrijkomt en kan zo ervaren of het Geert Groote College inderdaad de juist school voor hem/haar is.
 8. Na de meeloopperiode zal een kort evaluatiegesprek worden gevoerd en na een positieve ervaring voor de leerling en het Geert Groote College zal tot inschrijving voor het nieuwe schooljaar worden overgegaan.
 9. Het kan zijn dat er in de laatste paar weken van het jaar nog een enkel plekje extra vrijkomt. Als dat gebeurt, kijken wij opnieuw naar de wachtlijst om te zien welke leerling(en) wij voor die plek(ken) nog kunnen uitnodigen. In dat geval volgt het oriëntatiegesprek nog voor de zomer en zal de meeloopperiode bestaan uit de eerste twee weken van het schooljaar. Inschrijving volgt dan pas daarna. Het heeft geen zin hier zelf contact over op te nemen.