Aanmelden brugklas

AANMELDEN BRUGKLAS
De aanmeldprocedure voor leerlingen die in de zomervakantie 2019 de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school is voor alle Amsterdams scholen hetzelfde. Ook dit jaar verloopt de aanmelding weer volgens de procedure loting & matching. Op grond van het basisschoolbesluit meldt de leerling zich aan voor minimaal 6 vmbo scholen of minimaal 12 havo of vwo scholen. Uiteraard alleen voor scholen met overeenkomstige niveau om plaatsing te garanderen.
 

VOORRANG VOOR VRIJESCHOOL LEERLINGEN

Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen hebben voorrang op het Geert Groote College. Deze leerlingen kunnen alleen dan aanspraak op de voorrangsregel maken als het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst staat.

Leerlingen van buiten Amsterdam mét voorrang stellen samen met het Geert Groote College (de school waar de voorrang geldig is) een voorkeurslijst. Let op: Voorrang is nooit een garantie voor plaatsing. Bij meer aanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst.
 

HET AMSTERDAMSE LOTING- EN MATCHINGSYSTEEM

De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:

  • Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle scholen.
  • In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
  • Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde, etc.
  • Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.
    Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op http://www.amsterdam.nl/naardebrugklas