NIEUWE LEERLINGEN

Je kunt je bij het geert Groote College aanmelden voor de brugklas (klas 7 op de vrije school) en voor andere klassen. Beide mogelijkheden worden na de oriëntatie apart besproken.
 

ORIËNTATIE
 

Het is natuurlijk belangrijk om je goed te oriënteren als je een middelbare school kiest. In onze schoolgids vind je alles wat je wilt weten over het Geert Groote College. Ook op onze website is veel informatie over het Geert Groote College te vinden. Daarbij staan wij natuurlijk in de Amsterdamse scholengids 2019/20.  

Als je de sfeer op het Geert Groote College wilt proeven, kom dan naar onze open dag. Dit schooljaar op 8 februari 2020. Schrijf het alvast in je agenda!

Oriëntatiegesprek


Het Geert Groote College is een vrijeschool, waar wordt gewerkt vanuit antroposofische uitgangspunten. Natuurlijk behalen de leerlingen bij ons ook gewoon hun vwo, havo of vmbo- diploma, maar als u meer wilt weten over of het vrijeschoolonderwijs geschikt is voor uw kind, kunt u een oriënterend gesprek aanvragen. Voor zo’n gesprek, dat met u en uw zoon/dochter wordt gevoerd, kunt u mailen voor een afspraak naar aanname@ggca.nl.Gesprekken vinden plaats in de periode van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie.

Deze gesprekken zijn in eerste instantie bedoeld voor leerlingen die overstappen naar de brugklas. Met leerlingen die in een andere klas willen instromen, voeren wij ook gesprekken, maar op een ander moment in het aanmeldproces. Zie daarvoor de informatie onder het kopje ‘aanmelden overige klassen’ onderaan deze pagina.
 

AANMELDEN BRUGKLAS


De aanmeldprocedure voor leerlingen die in de zomervakantie 2020 de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school is voor alle Amsterdams scholen hetzelfde. Ook dit jaar verloopt de aanmelding weer volgens de procedure van loting en matching. 

Op grond van het basisschoolbesluit maakt de leerling een voorkeurslijst met minimaal 6 vmbo scholen of minimaal 12 havo of vwo scholen. Uiteraard alleen voor scholen met overeenkomstige niveau om plaatsing te garanderen. De school van eerste voorkeur staat bovenaan de lijst en bij deze school wordt de leerlingen door de ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk aangemeld.

Als het Geert Groote College op één staat, neem bij de aanmelding (periode van aanmelding begin maart, exacte data en tijden volgen nog), naast de voorkeurslijst, het ingevulde aanmeldformulier mee.

Niveau's 


Op het Geert Groote College hanteren we drie niveau's; vmbo-t, havo en vwo. Volgens de Kernprocedure van Amsterdam plaatsen we leerlingen met een gemengd advies in een klas met het onderliggende mono-advies. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling met een havo/vwo advies in de havo-klas wordt geplaatst. Voor nieuwe vmbo-t leerlingen organiseert het GGCA een LWOO-screening, waarbij wordt onderzocht of er leerachterstanden zijn. Ouders ontvangen na inschrijving hierover bericht.

Klassengrootte


Er zijn in het schooljaar 2019/20 twee klassen vmbo-t met 25 leerlingen per klas, twee havo klassen met 27 leerlingen en twee vwo klassen met 29 leerlingen.

Het Amsterdamse loting en matchingsysteem 


De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:

  1. Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle middelbare scholen.
  2. In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
  3. Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde, etc.
  4. Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.
    Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op http://www.amsterdam.nl/naardebrugklas

Voorrang voor vrijeschoolleerlingen


Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen hebben voorrang op het Geert Groote College. Deze leerlingen moeten wel ‘gewoon’ meedoen in de loting en matching en kunnen alleen dan aanspraak op de voorrangsregel maken als het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst staat.

Leerlingen van buiten Amsterdam mét voorrang stellen samen met het Geert Groote College (de school waar de voorrang geldig is) een voorkeurslijst op. 
Let op: Voorrang is nooit een garantie voor plaatsing. Bij meer aanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst.

Kennismakingsmiddag


Als je bij het Geert Groote College in een brugklas bent geplaatst, zullen de leerlingen die na de zomervakantie in klas 7 beginnen elkaar en hun mentor al voor de zomervakantie voor het eerst ontmoeten. De schoolfotograaf is dan ook aanwezig om portretfoto’s te maken. De kennismakingsmiddag duurt ongeveer 1,5 uur. Alle leerlingen ontvangen deze middag een informatieboekje met daarin de belangrijkste zaken voor de eerste weken op school. Lees dit boekje thuis goed door, hierin wordt bijvoorbeeld uitgelegd hoe je schoolboeken bestelt.

 

AANMELDEN OVERIGE KLASSEN

 

Ben je al begonnen aan de middelbare school, maar wil je overstappen naar het Geert Groote College Amsterdam? Dan is het goed om te weten dat onze klassen in principe aan het begin van het schooljaar vol zitten. Maar soms komt er een plekje vrij. 

Als je voor zo’n plekje in aanmerking wilt komen kun je je aanmelden voor zij-instroom. Lees voordat je dat doet samen met je ouders de procedure voor de zij-instroom goed door, zodat jullie weet waar jullie aan toe zijn. Het is niet wenselijk om buiten deze procedure om contact op te nemen over zij-instroom en wij vragen u rekening te houden met de genoemde stappen en het tijdschema.

1.     Als je interesse hebt voor zij-instroom, vul dan het interesseformulier zij-instroom in en stuur dat per e-mail aan aanname@ggca.nl. Doe uiterlijk tot de laatste dag van meivakantie. Daarna kunnen geen interesseformulieren meer in behandeling worden genomen.

2.     Wij zullen jouw interesse verwerken en als de informatie volledig is, word je op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvang je normaal gesproken binnen 10 werkdagen een bevestiging.

3.     Na de meivakantie hebben wij een eerste indicatie van de plekken die mogelijk het volgende schooljaar vrij zijn en zullen wij de wachtlijst bekijken om te zien met welke leerlingen wij een oriëntatiegesprek kunnen voeren. Bij het bepalen van wie we kunnen uitnodigen, kijken we eerst naar de klas en het niveau (die moeten natuurlijk passend zijn voor de plek) en vervolgens naar de datum van aanmelding en motivatie van de leerling en ouders. Leerlingen die van een vrijeschool komen, hebben net als bij de brugklasaanmelding voorrang. Dat betekent dat wij hen bij een passende plek als eerste zullen uitnodigen voor een oriëntatiegesprek. 

4.     De oriëntatiegesprekken vinden plaats in week 33 en 34. Let op: een oriëntatiegesprek is nog geen plaatsing!

5.     Na het oriëntatiegesprek zullen wij ook met de huidige school contact opnemen om eventuele vragen die er nog zijn rondom de leerling of de overstap te kunnen beantwoorden. 

6.     In deze fase is het handig om het schoolwisselaarsformulier dat in Amsterdam gebruikt wordt alvast te laten invullen door de huidige school. Dit formulier is noodzakelijk om een wissel mogelijk te maken en het kan soms wat tijd kosten om het in te vullen. Vraag ernaar bij je huidige school.

7.     Als we later in het jaar precies weten welke plekken er vrijkomen, zullen wij die leerlingen met wie een gesprek is gevoerd en waarvoor een passende plek vrijkomt, uitnodigen voor de meeloopperiode gedurende de eerste twee weken van juni. De leerling loopt ‘gewoon’ mee met de klas waarin een plekje vrijkomt en kan zo ervaren of het Geert Groote College inderdaad de juist school voor hem/haar is.

8.     Na de meeloopperiode zal een kort evaluatiegesprek worden gevoerd en na een positieve ervaring voor de leerling en het Geert Groote College zal tot inschrijving voor het nieuwe schooljaar worden overgegaan.

9.     Het kan zijn dat er in de laatste paar weken van het jaar nog een enkel plekje extra vrijkomt. Als dat gebeurt, kijken wij opnieuw naar de wachtlijst om te zien welke leerling(en) wij voor die plek(ken) nog kunnen uitnodigen. In dat geval volgt het oriëntatiegesprek nog voor de zomer en zal de meeloopperiode bestaan uit de eerste twee weken van het schooljaar. Inschrijving volgt dan pas daarna. Het heeft geen zin hier zelf contact over op te nemen.