Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Organisatie van het GGCA

De dagelijkse leiding van het Geert Groote College is in handen van rector Coralie Pluut. Daarnaast zijn er per jaarlaag teamleiders aangesteld.

Het managementteam bestaat uit

Rector: Coralie Pluut
Conrector onderwijs: Fieke Otto-Ossenkoppele
Teamleider klas 7 t/m 10 vmbo-t/mavo: Buddy Salomonson
Teamleider klas 7 en 8 havo: Roos van Genderen
Teamleider klas 9 en 10 havo en vwo: Michiel Suurmond
Teamleider klas 10 en 11 havo, 11 en 12 vwo: Mark Sorée

De bestuurder van het GGCA 

Het GGCA maakt deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord Holland (VSVONH). Op de site van de stichting staan publicaties die betrekking hebben op de drie scholen, zoals het jaarverslag, veiligheidsbeleid en schoolplan.

Wiebe Brouwer is de bestuurder/algemeen directeur van deze stichting. Hij is bereikbaar op het Geert Groote College via w.brouwer@vsvonh.nl en op telefoonnummer 020 574 5848.

De stichting VSVONH bestaat uit drie scholen:

 • Geert Groote College Amsterdam
 • Adriaan Roland Holstschool te Bergen
 • Rudolf Steinercollege Haarlem

 

Medezeggenschapsraad (VSVONH)

Geert Groote College Amsterdam
 • Wouter Steiner, ouder, voorzitter MR
 • Ruurd Hoogcarspel, ouder, financiële commissie
 • Berni van Gils, docent, vice-voorzitter
 • Docent, vacature

 

Rudolf Steiner College, Haarlem:
 • Maarten Ruijgrok, docent, secretaris
 • Docent, vacature
 • Suzanne Jenkins, ouder
 • Annelie, leerling

 

Adriaan Roland Holst, Bergen
 • Thijs Dapper, docent
 • Percy Schmidt, docent
 • Maaijke Mallee, ouder
 • Karsten, leerling

Bereikbaar via mr@vsvonh.nl

De Raad van Toezicht 

De bestuurder wordt aangesteld en gecontroleerd door de Raad van Toezicht, die vijf keer per jaar met de bestuurder overlegt en verder zoveel contact heeft als nodig voor een goede toezichtrol.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • Voorzitter Wieneke Groot
 • Secretaris Annet van den Elzen
 • Bestuurslid Mariell Visbeen
 • Bestuurslid Ed Taylor
 • Bestuurslid Jacqueline Huijsmans

De Raad van Toezicht wordt niet inhoudelijk betrokken bij klachten.

 

Vestiging Medezeggenschaps Raad (GGCA)

 • Martha Oortman Gerlings, ouder, voorzitter VMR
 • Ruurd Hoogcarspel, ouder
 • Erik Jan van den Berg, docent
 • Berni van Gils, docent
 • Nathalie French, docent
 • Adrie Verkuijl, ondersteunend personeel
 • Lune, leerling
 • Moen, leerling
 • Toehoorders vanuit Kairos;
 • Laura Delgado, docent
 • Kiki Heessels, ouder
 • Leerling, vacature

Bereikbaar via vmr@ggca.nl

Schoolplan

Het beleid van onze school is vastgelegd in het Schoolplan.

 

Onderwijs in cijfers 

Op het Geert Groote College willen we onze leerlingen maximale kansen geven op een passend diploma en tegelijkertijd onderscheidend vrijeschoolonderwijs aanbieden.

Op de website scholenopdekaart.nl kun je de interne leerlingsdoorstroom bekijken.

Dit zijn de slagingspercentages van de afgelopen jaren

 

  13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19
vmbo-t 91% 83% 81% 79% 88% 93%
havo 73% 86% 83% 86% 93% 94%
vwo 76% 83% 94% 85% 87% 86%