Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

De samenwerkingen van het Geert Groote College

Het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) staat niet op zichzelf. Ze is één van de vrijescholen die over de hele wereld verspreid zijn.

Samenwerking met basisscholen

In en om Amsterdam zijn vrije basisscholen. Daar wordt gewerkt vanuit dezelfde achtergronden als op het GGCA. Vroeger hoorden de vrije basisschool en de middelbare school bij elkaar. Je zou kunnen zeggen dat het leerplan van een vrijeschool van klas 1 doorloopt tot en met klas 12. We kennen deze basisscholen dan ook goed en hebben contact met hen over de aansluiting op het onderwijs aan het GGCA.

Leerlingen van reguliere basisscholen zijn zeker welkom. We zorgen met elkaar voor een goede overdracht van belangrijke informatie.

Samenwerking met middelbare scholen

In de regio Noord-Holland werken we veel samen met de Adriaan Roland Holstschool (in Bergen) en het Rudolf Steiner College (in Haarlem). We maken samen deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VSVONH).

De rectoren komen elke drie weken bij elkaar om zaken op elkaar af te stemmen en om ideeën en ervaringen uit te wisselen. Vooral op het gebied van personeelswerk en financiën werken we nauw samen om de kwaliteit en efficiency te verbeteren.

Daarnaast werkt het GGCA ook samen met de andere middelbare vrijescholen in Nederland, met de andere scholen in Amsterdam-Zuid en met de scholen uit het Amsterdamse Samenwerkingsverband.

Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA)

Daarnaast maakt onze school ook deel uit van de Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA). Het doel van dit partnerschap is om bevlogen en goede leraren voor het Amsterdamse voortgezet onderwijs te leveren.

Uitwisseling

Je kunt, als je dat wilt, deelnemen aan een uitwisseling met een school in het buitenland. We werken samen met veel vrijescholen wereldwijd om dat te realiseren. Lijst Waldorf scholen wereldwijd, link volgt. Ook doen we als school mee aan een project van de Europese Unie. Het GGCA ondersteunt je via het Erasmus+ programma om vanaf de tiende klas (leerjaar 4) op uitwisseling in Europa te gaan. In de afgelopen jaren zijn er leerlingen en docenten van onze school op uitwisseling via het Erasmus programma gegaan naar scholen in  Spanje, Polen, Italië en Duitsland. Benieuwd naar hun ervaringen? Lees uitwisselingsverhalen in documenten.

Wil je zelf ook op uitwisseling? Het Protocol Buitenlandse Uitwisselingen is te vinden in documenten.

Lees meer over Erasmus+ op het GGCA.