Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Wat ga je nog meer op het GGCA doen?#

Op onze school vinden we het belangrijk dat je sociale, creatieve en culturele ontwikkeling meekrijgt. Daarom doe je buiten de lessen ook mee aan activiteiten zoals werkweken, stages en projecten.

We hebben ons best gedaan om de verschillende onderwerpen op deze pagina te bundelen. Ontbreekt er toch nog iets? Stuur jouw idee dan naar onze website beheerder Nathalie

Met ons vrijeschool onderwijs wordt geen vat gevuld, maar een vuur ontstoken.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit ongeveer 25 leerlingen uit verschillende klassen en komt op voor de belangen van de leerlingen. Leerlingen hebben het recht om voorstellen en suggesties te doen aan de schoolleiding over alle zaken die met school te maken hebben.

Onder leiding van Ludwika, komt de leerlingenraad geregeld samen. Op deze momenten worden allerlei onderwerpen besproken die voor leerlingen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld het telefoonbeleid, de aankleding van de school of wat je kunt doen in de pauzes.

Leerlingenstatuut

Op het GGCA hebben we ook een leerlingenstatuut. In dit document lees je de rechten en plichten die gelden voor alle leerlingen van het Geert Groote College. Het statuut is opgesteld door docenten en leerlingen van de leerlingenraad. Bij documenten vind je het leerlingenstatuut.

Schoolfeesten

Behalve tijd om te werken is het soms ook tijd om te feesten. Het schoolfeest voor klas 7 en 8 wordt op school in de kantine gehouden. Het schoolfeest voor klas 9 tot en met 12 vindt telkens op een andere locatie plaats. Bij documenten vind je het protocol schoolfeest.

Heb je een onderwerp voor de leerlingenraad?
Mail naar leerlingenraad@ggca.nl.

Vertrouwenspersonen 

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of praktische hulp. Zij zijn er voor problemen als discriminatie, mishandeling, seksuele intimidatie en/of misbruik. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening.

De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

De ouder- en kindadviseur (OKA) en de jeugdarts

Aan iedere school zijn jeugdartsen, een jeugdverpleegkundige en ouder- en kind adviseurs verbonden. Deze professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school.

Zit je ergens mee, bijvoorbeeld je gezondheid, ruzies thuis, word je gepest, gebruik je te veel drank of drugs, of voel je je vaak rot of alleen? Maak dan een afspraak met een van de ouder en kindadviseurs. Dat kan op school of op een andere plek.

Zij kunnen je helpen met tips, advies of begeleiding. In de link hier onderaan zie je hoe je contact op kan nemen. Zo krijg je snel de juiste hulp of ondersteuning, van de ouder- en kind adviseur of iemand anders uit het team.

Met vragen over je gezondheid of ontwikkeling kun je terecht bij onderstaand team:

Zit je ergens mee? Wacht niet te lang. Je bent welkom!

Natuurlijk ben je altijd welkom bij je mentor. Wil je liever met iemand anders spreken? Dat kan ook. Bij het GGCA hebben we ook vertrouwenspersonen.

Ons schoolgebouw

Als je onze school bezoekt, dan zal het je meteen opvallen dat het gebouw van het Geert Groote College een bijzondere architectuur heeft. Ons schoolgebouw is niet voor niets opgenomen in de Architectuurgids van Amsterdam. We vertellen je hier graag uitgebreid over ons schoolgebouw.

Erasmus+ uitwisseling

Het Geert Groote College ondersteunt je via het Erasmus+ programma om vanaf de hogere klassen op uitwisseling in Europa te gaan. In het schooljaar 2020/21 vertrekt begin mei een groepsreis naar Italië.

Ook zonder Erasmus zijn in klas 10 uitwisselingen met vrije of andere scholen mogelijk. Het protocol (buitenlandse) uitwisselingen en een lijst met buitenlandse Waldorfscholen is te vinden bij downloads.

Geschiedenis van het Geert Groote College

De Geert Groote School werd opgericht in 1933, als tweede vrijeschool in Nederland (tien jaar na de opening van de eerste vrijeschool in Den Haag). Oorspronkelijk waren basisschool (onderbouw) en middelbare school (bovenbouw) één geheel.

Wil je meer weten over het vrijeschoolonderwijs?

Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Veel mensen ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Een beschrijving van een eigentijdse onderwijsvisie van vrijeschoolonderwijs en handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak is samengevat in acht uitgangspunten voor vrijeschoolonderwijs, genaamd het pedagogisch-didactisch kompas.