Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Mens en wereld

Aardrijkskunde

Met het vak aardrijkskunde op het Geert Groote College wordt jouw wereld steeds een beetje groter. In de 7e klas (het eerste leerjaar) maken we met z’n allen een denkbeeldige treinreis door Europa. Jij onderzoekt verschillende culturen en landschappen maar leert ook over hoe het nou zit met de Europese Unie. In de 8e klas kijk je naar culturen op de hele wereld. Volksverhalen, beeld & muziek laten zien hoe verschillend mensen leven op de aarde. Je bekijkt ook hoe de omgeving waarin mensen leven invloed heeft op hun leefwijze. Om je eigen leefwereld beter te begrijpen hebben we het in de 7e en 8e klas ook over water en de stad. Vanaf de 9e klas duik je de aarde onder onze voeten in. We gaan het hebben over schuivende aardplaten en borrelende vulkanen. In de 10e klas leer je waarom er verschillende klimaatzones op aarde zijn en leer je hoe klimaten kunnen veranderen en wat onze rol daarin is. In de 11e klas ga je kijken naar de stad als leefomgeving en hoe die in de toekomst zal veranderen.

Bovenstaande thema’s worden in periodeblokken aangeboden, in de vaklessen zullen nog veel meer thema’s aan de orde komen.

Kortom, ben jij nieuwsgierig naar de wereld om je heen en klaar om nieuwe plekken te ontdekken? Dan zit je bij aardrijkskunde op het Geert Groote College goed!


Economie

Bij economie gaat het om het keuzegedrag van consumenten, bedrijven, de overheid en het buitenland.

Leerlingen luisteren naar de uitleg van de docent en maken opdrachten thuis en in de klas. Daarnaast is er ruimte voor economische experimenten in de klas en digitale werkvormen. Ook gaan leerlingen zelf op onderzoek uit en maken praktische opdrachten.

Consumenten

We beginnen het vak economie met de keuzes die consumenten maken gedurende hun hele leven. Consumenten maken keuzes op het gebied van sparen, het kopen van producten, het betalen van belastingen, het starten van een bedrijf, het afsluiten van verzekeren, het gaan werken en studeren en het zorgen voor het pensioen. We zien dat deze keuzes van vele factoren afhankelijk zijn. Daarbij kun je denken aan het risico dat iemand wil lopen, het inkomen, de rente en de inflatie.

Bedrijven

Bedrijven werken altijd op een markt. We leren wat een markt is en hoe prijzen tot stand komen door vraag en aanbod. Het gedrag van bedrijven is gericht op het maken van winst. We zien dat bedrijven verschillende keuzes kunnen maken om hun winst te verhogen; bedrijven kunnen hun prijzen verhogen of verlagen of ook nieuwe producten kunnen introduceren en aan marketing doen. Bedrijven kunnen met elkaar samenwerken (kartelvorming) of juist elkaar beconcurreren (prijzenoorlog).

Overheid

Verder is er aandacht voor de vraag wanneer en hoe de overheid moet ingrijpen in de economie. De overheid grijpt in wanneer het gedrag van consumenten en bedrijven ongewenste maatschappelijke gevolgen heeft zoals te hoge prijzen, een ongezonde levensstijl, inkomensongelijkheid of milieuvervuiling. De overheid grijpt ook in wanneer de groei van de economie tegenvalt en er werkloosheid ontstaat. De Coronacrisis is daarvan een mooi voorbeeld.

Buitenland

Tenslotte kijken we naar landen en bedrijven in een internationale omgeving. Landen leven niet op een eiland maar handelen en werken samen met andere landen. We bekijken hoe landen hun eigen economie beschermen en wat de invloed is van zaken zoals de wisselkoers, de rente en de inflatie.


Geschiedenis

Dagelijks gebeuren er dingen. In je eigen leven, in de stad of in de wereld. In de geschiedenisles kijk je naar gebeurtenissen uit het verleden die zo belangrijk zijn voor de mensen, dat ze nog steeds invloed hebben op ons leven.

Op het Geert Groote College zullen we in de brugklassen kijken hoe de mensen vanuit Europa de wereld gingen verkennen in de periode ontdekkingsreizigers. Ook bekijken we de Gouden Eeuw aandachtig. Wat gebeurde daar eigenlijk? Voor wie was die eeuw zo goud? Kijken we daar nu nog steeds zo naar, of hebben we in deze tijd een andere manier van kijken? Ook de Tweede Wereldoorlog zullen we behandelen. We kijken naar wat er precies gebeurt is, maar ook naar hoe het zo heeft kunnen komen. Amsterdam geven we daarin ook extra aandacht om zo te ontdekken wat er in onze stad gebeurd is. Natuurlijk geven we ook de tijd van de Revoluties aandacht, steeds ook door te vergelijken met de tijd waarin we nu leven.

Want geschiedenis gebeurt gewoon terwijl je leeft. Je maakt het mee, zonder dat je het door hebt!


Kunstzinnige mediavorming

Bij ons op school hebben wij sinds een aantal jaar media in klas zeven en acht. Het doel van dit vak is dat wij met leerlingen, op een creatieve manier, werken met nieuwe media. Het vak hebben wij als kunstvak ingericht, waarbij leerlingen door het doen, komen op inhoudelijke onderwerpen. Bij de leerling in klas 7 en 8 is het oordeelvermogen nog vol in ontwikkeling. Wij willen de leerlingen vanuit het doen naar verbinding begeleiden. De leerlingen maken collages of foto’s en gebruiken andere (multimedia) technieken om belangrijke thema’s te onderzoeken zoals: beeldtaal, betrouwbaarheid van beelden, schoonheid en zeggingskracht en relatieve waarheid van beelden.

Maar ook onderzoeken ze sociale media, framing en andere fenomenen.

Het doel is dat de leerlingen door de opdrachten een kritische houding ontwikkelingen op het gebied van media. Het vak is dynamisch omdat er vaak nieuwe opdrachten ontstaan vanuit de actualiteit. De lessen zijn afwisselend waarbij de leerlingen bijvoorbeeld buiten een foto opdracht uitvoeren en binnen achter de computers werken.


Maatschappijleer

Bij maatschappijleer worden allerlei maatschappelijke thema’s behandeld. Je leert onder andere hoe macht is georganiseerd, hoe het Nederlandse politieke systeem wordt bestudeerd en we kijken naar de media en de werking van de rechtsstaat. In de lessen is aandacht voor de actualiteit, waardoor internationale en nationale gebeurtenissen begrijpelijker worden. Je leert je eigen mening te onderzoeken, gaat in gesprek met elkaar en leert ook jouw mening te beargumenteren. Er zijn verschillende soorten toetsen, zoals klassieke kennistoetsen, geschreven opdrachten en je gaat creatief aan de slag zodat je op verschillende manieren kunt laten zien wat je kunt.​


Vensteruur

Het vensteruur is op de vrijeschool de naam van het vak Levensbeschouwing. Vanuit de achtergrond van onze school, de antroposofie, is het van groot belang dat de leerlingen zowel in het denken als het voelen en willen worden aangesproken. Hiervoor worden in dit uur verhalen en biografieën verteld door de vensteruurdocent uit verschillende culturen en godsdiensten. Het vensteruur is er op gericht leerlingen ervan bewust te maken dat ieder zijn individuele levensweg heeft en dat je van moeilijkheden kunt leren. Liefde en tolerantie voor de medemens en vechten voor een ideaal, vormen het uitgangspunt. Tevens worden in klas 7, 8, en 9 de preventielessen t.a.v. roken, alcohol en andere drugs tijdens dit uur gegeven.


Terug naar het vaklessen overzicht