Vrije school eindgetuigschrift en diploma uitreiking klas 12H

@ theaterzaal
16:00 klas 12B
19:00 klas 12C