Koor-orkest repetitie

Orkest vanaf 16:30, koor vanaf 19:00