Koor- en orkestrepetitie

Van 19:00 tot 20:45 @ theaterzaal