Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Hardheidsclausule GGCA

Het Geert Groote College maakt gebruik van de mogelijkheden die de hardheidsclausule  binnen de loting- en matchingsprocedure biedt. Dat betekent dat we 2% (= 3 leerlingen) van de brugklasleerlingen buiten de loting en matching om mogen aannemen. Ouders kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op een specifieke VO-school noodzakelijk is. Dit moet op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, een gezondheids-en/of thuissituatie zijn die een specifiek aanbod geëigend maakt.

Ouders die hun kind hiervoor in aanmerking willen laten komen kunnen vanaf 1 oktober 2022 een mail sturen naar de aannamecoördinatoren Brechje Asselbergs en Iris van Kleef (aanname@ggca.nl). In de mail wordt een onderbouwing gevraagd voor de aanvraag én een advies van de basisschool.

De aannamecoördinatoren zullen dan een afspraak plannen voor een oriënterend gesprek. Deze afspraken worden ingepland vanaf november 2022. In het gesprek zal besproken worden of het Geert Groote College inderdaad een passende school is en de juiste ondersteuning kan bieden. Ook zal in dit gesprek direct worden aangeven of de gegeven reden(en) genoeg is/zijn om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule.

Aanmelding voor schooljaar 2023-2024 is mogelijk tot maandag 20 februari. Daarna zullen alle aanvragen besproken worden binnen de aannamecommissie. De 3 leerlingen waarvan wij als school denken dat ze het meest gebaat zijn bij een plaatsing buiten de loting- en matchingsprocedure om én waarvan wij denken dat ze het beste passen binnen de vrijeschool, zullen worden gekozen.

Ouders zullen hiervan zo snel mogelijk bericht krijgen, uiterlijk voor de start van de inschrijving van de loting en matching. Ook de ouders waarvan de kinderen niet geplaatst worden via de hardheidsclausule maar wel een aanvraag hebben gedaan, zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Over de beslissing kan verder niet worden gecorrespondeerd.