Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Hardheidsclausule GGCA

Het Geert Groote College maakt gebruik van de mogelijkheden die de hardheidsclausule  binnen de loting- en matchingsprocedure biedt. Dat betekent dat we 2% (= 3 leerlingen) van de brugklasleerlingen buiten de loting en matching om mogen aannemen. Ouders kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op een specifieke VO-school noodzakelijk is.

Belangrijke wijziging in de procedure voor aanmelding schooljaar 2024/2025

Aanvragen lopen niet meer via de school zelf maar centraal via het OSVO. Aanmelden kan na de bekendmaking van de voorlopige adviezen in de periode van 1 t/m 22 februari 2024. Meer informatie is te vinden op Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO

De aanvragen kunnen door de scholen van 27 februari t/m 19 maart behandeld worden, zodat ouders/wettelijke verzorgers voor de centrale aanmeldweek (start 20 maart) horen of hun beroep op de hardheidsclausule is toegekend.