Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Corona – update

Preventie en afspraken
  • Mondkapjes verplicht

Vanaf 1 december zijn mondkapjes ook in scholen verplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Als een leerling zijn of haar mondkapje is vergeten, dan is er een te koop voor €0,80 in de snoepautomaat of bij de kantine.

  • Situatie nu en na de kerstvakantie

Gezien de toenemende besmettingen en omdat niet altijd duidelijk is waar de brandhaard ligt, is besloten om vanaf 11 december over te gaan op online onderwijs. Ouders en leerlingen zijn hierover middels een brief geïnformeerd, zie downloads.

Vanaf woensdag 16 december zijn alle middelbare scholen over gegaan op afstandsonderwijs. Deze situatie blijft in ieder geval bestaan tot maandag 18 januari, behalve voor de examenklassen.

  • Examenklassen

De examenklassen komen WEL naar school vanaf 4 januari en volgen hun lessen volgens een aangepast rooster. Op donderdag 7 januari is er een bijspijkerdag, waarop alle examenleerlingen terecht kunnen bij hun docenten om vragen te stellen en om eventueel bijgespijkerd te worden.

Op vrijdag is er weer les op school volgens het rooster en vanaf maandag 11 januari begint de SE week, waarvoor de leerlingen reeds het rooster hebben ontvangen. Ouders en leerlingen zijn hierover geïnformeerd, zie downloads.

Wat betreft het Centraal Examen is op 16 december bekend gemaakt dat dit doorgaat, maar in een andere vorm. Voorlopig is aangekondigd dat de examens over twee tijdvakken kunnen worden uitgesmeerd, dat er twee herkansingsmogelijkheden zijn en dat ook het derde tijdvak op school zal plaatsvinden. De uitslag van het examen zal zijn op 15 juli, een week na het officiële begin van de zomervakantie. Dit alles is nog onder voorbehoud.

  • Bij ziekteverschijnselen

Bij verschijnselen van Corona ben je niet op school. Dat geldt voor iedereen. Dat betekent dat leerlingen met verkoudheidsklachten naar huis gaan. Ook docenten met coronaverschijnselen blijven thuis, zij laten zich direct testen. Wij verwachten van ouders dat zij hun kinderen met ziekteverschijnselen die bij Corona passen thuis houden. Ouders en leerlingen worden nadrukkelijk gevraagd bij absentie altijd te melden of er sprake is van corona-gerelateerde klachten.

  • In thuisquarantaine wegens besmetting van een familielid

Wanneer een leerling in quarantaine gaat omdat zijn of haar gezinsleden positief zijn getest, vragen we om alle relevante informatie direct aan de teamleider van de leerling door te geven. Op het moment dat de betreffende leerling positief is getest, neemt school contact op met de GGD om eventueel verdere maatregelen te bespreken.

  • Als een docent of leerling positief getest is

Ook in dit geval is er direct overleg met de GGD. Leerlingen en collega’s die in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, worden in samenspraak met de GGD apart geïnformeerd.

Heb je vragen over een eigen specifieke situatie, neem dan zelf contact op met de GGD.

Met deze manier van werken houden we ons aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en kunnen we ervoor zorgen dat we als school zo goed mogelijk les kunnen blijven geven in deze bijzondere tijden.