Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

  • Algemeen
  • 14-11-2022

Wie ben je, kind?

Wie ben je, kind?

We nodigen u van harte uit voor een interessant onderzoek naar onze blik op onze kinderen: Hoe kijken we naar onze kinderen? En wat is de werking van onze blik op het kind? Het vraagt een grote inspanning om in de turbulente ontwikkelingsfase van de adolescent in een liefdevol standpunt te blijven staan.

Wat zie je vanaf jouw standpunt? Wat voel je vanaf dat standpunt? En wat weet je van de fase waar het kind zich in bevindt? Je te interesseren in de fase waarin je kind zich bevindt schept meer ruimte en mogelijkheden dan de mening die je hebt over het zijn of haar gedrag.

In drie online ouderavonden onderzoeken we op een inspirerende, verdiepende en enthousiasmerende wijze onze kijkrichting.

  • De eerste avond, dinsdag 29 november, schenkt je beelden die helpen verstaan wat in de fase van de adolescent de taak van de opvoeders is.
  • De tweede avond, donderdag 9 maart, blikken we terug op de eigen jeugd en oefenen we de kunst van het waarnemen vanuit verwondering en het open luisteren.
  • De derde avond, donderdag 25 mei, is er ruimte voor uitwisseling en uiteenzetting met het thema binnen het dagelijks leven.

De online ouderavond wordt verzorgd door Sanna Andrea-Dia, biografisch en pedagogisch coach.

De avonden zijn van 20 tot 21.30 uur en zijn te volgen via Teams.

Je kan inloggen via https://tinyurl.com/y7n8eprs

Hartelijke groet,

 

Lieke Hobus

Conrector a.i.