Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

  • Nieuws
  • 06-02-2020

Eerste vrijeschool Tienercollege

Het GGCA en Vrijeschool Kairos  hebben het voornemen om samen te starten met Kairos Tienercollege. Daarmee wordt voor het eerst een Tienercollege voor vrijeschoolonderwijs gerealiseerd. In aansluiting op het basisonderwijs van de Vrijeschool Kairos zullen in het Tienercollege een klas 7, een klas 8 en een klas 9 worden ingericht. Daarbij kunnen we voortbouwen op de basis die is gelegd in het Kairos College, een particulier initiatief, waarbij een zevende klas in het huidige schooljaar al kennis maakte met de manier van werken die we met elkaar willen realiseren. De leerlijnen die worden uitgezet in het Tienercollege werken toe naar aansluiting in de bovenbouw van het GGCA.

De start van het Tienercollege heeft geen consequenties voor de aanname van nieuwe leerlingen in klas 7 van het GGCA. In bijgevoegd persbericht staat meer informatie, klik hier om deze te lezen.

Let op: de link in het persbericht om je aan te melden voor een lesjesmiddag werkt niet. Wil je je aanmelden voor de lesjesmiddag op 13 februari, stuur dan een mail naar info@kairoscollege.nl