Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Acht uitgangspunten vrijeschool

Steeds meer ouders en kinderen kiezen voor vrijeschoolonderwijs. Veel mensen ervaren de meerwaarde van het vrijeschoolcurriculum. De veilige leeromgeving bijvoorbeeld, of de aandacht voor de pedagogische basis die aan de didactiek ten grondslag ligt. Een beschrijving van een eigentijdse onderwijsvisie van vrijeschoolonderwijs en handreikingen voor een pedagogisch-didactische aanpak is samengevat in acht uitgangspunten voor vrijeschoolonderwijs, genaamd het pedagogisch-didactisch kompas. Hieronder lees je de acht uitgangspunten.

Menskunde

Het gaat niet om de cijfers, het is de persoonlijke ontwikkeling die telt.

Leeftijdsfases

Elke leeftijd vraagt om een eigen benadering en werkwijze.

Curriculum

Waarom de vrijeschool zoveel vakken en onderwerpen aanbiedt.

Autonomie van de leraar

Vanuit je pedagogische kennis en ervaring zelf je lessen vormgeven.

Pedagogisch-didactisch handelen

Onderwijs waarin pedagogiek en didactiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Verbondenheid

Waarom mentoren en docenten zich voor meerdere jaren met een klas verbinden.

Spirituele oriëntatie

Van spreuken en meditaties tot het bestuderen van de antroposofie.

Vitaliteit

Balans tussen continuïteit en vernieuwing.