Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden brugklas

Schooljaar 2021-2022#

Digitaal aanmelden

Amsterdamse leerlingen
Aanmelden voor de loting & matching gaat dit jaar digitaal. Jullie gaan zelf de voorkeurslijst invoeren via in het systeem van ELK. Hoe dat precies moet hoor je van de basisschool en is ook te vinden op www.voschoolkeuze020.nl.

Buitenleerlingen
Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Jullie staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers regelen de digitale aanmelding door te mailen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl. Dit kan van 8 tot 18 maart 2021.

In de mail

 • Onderwerp ‘Aanmelding VO buitenleerling’:
 • Roepnaam, tussenvoegsel en achternaam van de leerling
 • Basisschooladvies
 • Bijlage met bewijs van advies

De Servicedesk registreert de leerling in ELK. De ouders/verzorger ontvangt een mail om een account aan te maken voor digitaal aanmelden. In de mail staat een link, klikken hierop leidt naar een pagina om een account aan te maken voor het ouderportaal (ELK-nummer = gebruikersnaam).

Ook hier geldt: de meest actuele informatie is te vinden op www.voschoolkeuze020.nl. Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op Danielle Buis (dbuis@ggca.nl).

 

‘Dubbeladvies’: kansklas

Heb je een dubbeladvies, dan kan je je bij ons aanmelden voor zowel het dubbeladvies, in onze dakpanklas, als het hogere advies in de vorm van een kansklas.

Bijvoorbeeld:

 • Een leerling met havo/vwo advies kan zowel voor onze havo/vwo dakpanklas kiezen als voor de vwo-kansklas.
 • Een leerling met vmbo-t/havo advies mag zich aanmelden voor de vmbo-t/havo dakpanklas en/of de havo-kansklas.

Je mag bij onze school dus twee opties aangeven, die samen tellen als één aanmelding voor onze school. Er is geen garantie dat je geplaatst wordt in een kansklas. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen voor de kansklassen en de benodigde klassengrootte.

 

Basisschoolbesluit

Van de basisschool hoort de leerling op welk schoolniveau hij/zij zich kan aanmelden: het basisschoolbesluit. Leerlingen stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met zoveel mogelijk middelbare scholen die passen bij het niveau van het basisschoolbesluit. Voor mavo moeten er minimaal 6 vo-scholen en voor havo en vwo minimaal 12 vo-scholen op de voorkeurslijst staan om plaatsing te garanderen.

 

Plaatsing

Op donderdag 8 april wordt bekend gemaakt op welke school de leerling is geplaatst. Dit is zichtbaar voor ouders in ELK.

 

Eigen inschrijfformulier

Als je geplaatst wordt hebben we ook een ingevuld exemplaar van ons eigen inschrijfformulier nodig. Voorrangsleerlingen kunnen dat al eerder opsturen. (Formulieren van niet geplaatste leerlingen worden vernietigd.) Ons formulier is hier te vinden.

 

Voorrang voor vrijeschoolleerlingen

Leerlingen afkomstig van basisscholen voor vrijeschoolonderwijs hebben voorrang op het Geert Groote College. Om aanspraak te maken op deze voorrangsregeling moet je het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst zetten. Dit geldt ook voor leerlingen van buiten Amsterdam.

Bij het digitaal aanmelden in ELK kun je het recht op voorrang aanvinken. Wij controleren na afloop van de aanmeldperiode of leerling hun voorrang correct hebben opgegeven. Vrijescholen voor basisonderwijs in de regio die sowieso onder deze regeling vallen zijn:

 • Geert Groote School I (Plein) – Amsterdam
 • Geert Groote School II (Roeske) – Amsterdam
 • Tobiasschool – Amsterdam
 • Vrijeschool Kairos – Amsterdam
 • Vrijeschool Parcival – Amstelveen
 • Vrijeschool Michaël – Bussum
 • Vrijeschool Raphaël – Almere
 • Vrijeschool Zaanstreek – Zaandam
 • Vrijeschoolonderwijs Waterlandschool – Purmerend

LET OP: Voorrang is geen garantie voor plaatsing. Bij meer voorkeursaanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau (mavo/mavo-havo, havo/havo-vwo en vwo) is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst. Dit is in de praktijk echter nog nooit voorgekomen.