Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden brugklas

Schooljaar 2023-2024#

Digitaal aanmelden

Amsterdamse leerlingen
Aanmelden voor de loting & matching gaat dit jaar wederom digitaal. Ouders en leerlingen gaan zelf de voorkeurslijst invoeren via in het systeem van ELK. Hoe dat precies moet hoor je van de basisschool en is ook te vinden op www.schoolkeuze020.nl.

Buitenleerlingen
Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Buitenleerlingen staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers regelen de digitale aanmelding door te mailen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl.

In de mail

  • Onderwerp ‘Aanmelding VO buitenleerling’:
  • Roepnaam, tussenvoegsel en achternaam van de leerling
  • Basisschooladvies
  • Bijlage met bewijs van advies

De Servicedesk registreert de leerling in ELK. De ouders/verzorger ontvangt een mail om een account aan te maken voor digitaal aanmelden. In de mail staat een link, klikken hierop leidt naar een pagina om een account aan te maken voor het ouderportaal (ELK-nummer = gebruikersnaam).

Ook hier geldt: de meest actuele informatie is te vinden op www.schoolkeuze020.nl. Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op Danielle Buis (dbuis@ggca.nl).

 

Basisschoolbesluit

Van de basisschool hoort de leerling op welk schoolniveau hij/zij zich kan aanmelden: het basisschoolbesluit. Leerlingen stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met zoveel mogelijk middelbare scholen die passen bij het niveau van het basisschoolbesluit. Voor mavo moeten er minimaal 6 vo-scholen en voor havo en vwo minimaal 12 vo-scholen op de voorkeurslijst staan om plaatsing te garanderen.

 

Plaatsing

Op donderdag 6 april wordt bekend gemaakt op welke school de leerling is geplaatst. Dit is zichtbaar voor ouders in ELK.

 

Eigen inschrijfformulier

Als je geplaatst wordt hebben we ook een ingevuld exemplaar van ons eigen inschrijfformulier nodig. Voorrangsleerlingen kunnen dat al eerder opsturen. (Formulieren van niet geplaatste leerlingen worden vernietigd.) Ons formulier is hier te vinden.