Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden brugklas

Schooljaar 2024-2025#

Digitaal aanmelden

Amsterdamse leerlingen

Van 20 t/m 31 maart is de centrale aanmeldingsperiode. Inschrijving via het ouderportaal van ELK is mogelijk nadat u het definitieve basisschooladvies binnen heeft, dit is uiterlijk 22 maart. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u op https://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode/

Buitenleerlingen
Zogenoemde buitenleerlingen zijn leerlingen die van een niet-Amsterdamse basisschool komen, of vanuit het buitenland naar Amsterdam verhuizen. Buitenleerlingen staan nog niet geregistreerd in ELK. Ouders/verzorgers regelen de digitale aanmelding door te mailen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Ook hier geldt: de meest actuele informatie is te vinden op www.schoolkeuze020.nl. Zijn er toch nog vragen, neem dan contact op Danielle Buis (dbuis@ggca.nl).

 

Basisschoolbesluit

Van de basisschool hoort de leerling op welk schoolniveau hij/zij zich kan aanmelden: het basisschoolbesluit. Leerlingen stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met zoveel mogelijk middelbare scholen die passen bij het niveau van het basisschoolbesluit. Voor mavo moeten er minimaal 6 vo-scholen en voor havo en vwo minimaal 12 vo-scholen op de voorkeurslijst staan om plaatsing te garanderen.

 

Plaatsing

Op woensdag 17 april wordt bekend gemaakt op welke school de leerling is geplaatst. Dit is zichtbaar voor ouders in ELK.

 

Eigen inschrijfformulier

Als je geplaatst wordt hebben we ook een ingevuld exemplaar van ons eigen inschrijfformulier nodig.

 

Niet geplaatst?

Ben je niet geplaatst op je eerste keuze, dan kom je automatisch op de reservelijst. Meer informatie hierover kan je vinden op de centrale website van de loting en matching.

Na de zomervakantie is het mogelijk om in te schrijven op de wachtlijst voor zij-instroom. Hier vind je ook alle informatie over het proces.