Geert Groote College Amsterdam
Fred. Roeskestraat 84
1076 ED Amsterdam

020 574 5830
info@ggca.nl

Aanmelden brugklas

Aanmelden 2021-2022#

De aanmeldprocedure voor leerlingen die in de zomervakantie 2021 de overstap maken van basisschool naar middelbare school is voor alle Amsterdamse scholen hetzelfde. Ook dit jaar verloopt aanmelding volgens de procedure loting en matching.

Klassengrootte

Per schooljaar 2021/22 telt het GGCA twee klassen mavo/havo met 23 leerlingen per klas, twee havo/vwo klassen met 28 leerlingen en twee vwo klassen met 28 leerlingen.

Niveaus en klassen

Op het Geert Groote College hebben we drie soorten brugklassen: mavo/havo (mavo en mavo/havo adviezen), havo/vwo (havo en havo/vwo adviezen) en vwo (vwo adviezen).

Basisschoolbesluit

Van de basisschool hoort de leerling op welk schoolniveau hij/zij zich kan aanmelden: het basisschoolbesluit. Leerlingen stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met zoveel mogelijk middelbare scholen die passen bij het niveau van het basisschoolbesluit. Voor mavo moeten er minimaal 6 vo-scholen en voor havo en vwo minimaal 12 vo-scholen op de voorkeurslijst staan om plaatsing te garanderen.

Aanmelden bij school eerste keuze

Van maandag 8 maart tot en met vrijdag 19 maart 2021 kunnen leerlingen zich aanmelden bij de school waar zij het liefst naartoe willen en die zij dus op nummer 1 van de voorkeurslijst hebben gezet.

Is het Geert Groote College de school van eerste voorkeur, dan kunt u op bovengenoemde data tussen 10.00u en 14.00u uw kind aanmelden in ons schoolgebouw aan de Fred. Roeskestraat 84.

LET OP! Neem bij de aanmelding de ondertekende voorkeurslijst mee. Dit is samen met de basisschool ingevuld en ondertekend. Wij zorgen dat de voorkeurslijst van uw zoon/dochter in het Amsterdamse aanmeldsysteem wordt ingevoerd. Neem daarnaast een identiteitsbewijs van uw kind en het ingevulde GGCA-aanmeldformulier mee.

De aanmeld-procedure sluit op vrijdag 19 maart 2021. Het is aan te raden niet te wachten tot de laatste dag i.v.m. wachttijden.

Het Amsterdamse loting- en matchingsysteem

De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:

  • Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle scholen.
  • In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
  • Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde voorkeur, enzovoorts.
  • Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.
  • Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op http://www.amsterdam.nl/naardebrugklas.

Uitslag

Op donderdag 8 april wordt bekend gemaakt op welke school de leerling is geplaatst. Dit is zichtbaar voor ouders in ELKK. Ouders en leerlingen ontvangen een welkomstbrief van de school waar de leerling is geplaatst.

Aanmelden van buiten de regio

Leerlingen van buiten de regio Amsterdam kunnen zich ook aanmelden op een Amsterdamse school die meedoet aan de loting en matching. Zij kunnen binnen dezelfde aanmeldingstermijn aanmelden. Omdat zij geen voorkeurslijst meekrijgen vanuit de basisschool kunnen zij dit zelf downloaden via https://voschoolkeuze020.nl (vanaf half februari). Bij de aanmelding ter plekke moet ook het basisschoolbesluit worden meegenomen evenals het GGCA-aanmeldformulier en identiteitsbewijs van het kind!

Voor ouders en leerlingen van buiten Amsterdam is het belangrijk om te weten dat ook zij zich moeten oriënteren op meerdere scholen. Wij verwachten van deze ouders dat zij bij aanmelding een lijst met scholen paraat hebben. Uiteraard kunnen wij bij twijfel helpen met het opstellen van de lijst.

Voorrang voor vrijeschoolleerlingen

Leerlingen afkomstig van basisscholen voor vrijeschoolonderwijs hebben voorrang op het Geert Groote College. Om aanspraak te maken op deze voorrangsregeling moet de leerling het Geert Groote College bovenaan de voorkeurslijst zetten. Dit geldt ook voor leerlingen van buiten Amsterdam.

Ook voor de leerlingen die gebruik kunnen maken van deze voorkeursregeling geldt, dat zij zich aanmelden van 8 maart tot en met 19 maart.

LET OP: Voorrang is geen garantie voor plaatsing. Bij meer voorkeursaanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau (mavo/mavo-havo, havo/havo-vwo en vwo) is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst. Dit is in de praktijk echter nog nooit voorgekomen.

Oriëntatiegesprekken

Door de situatie rondom corona mogen wij helaas geen ouders in de school ontvangen. Er zijn dus dit jaar geen live oriëntatiegesprekken. Heeft u vragen: meld u aan voor de online informatie of mail naar: aanname@ggca.nl.