Welkom op de website van het Geert Groote College Amsterdam.

Snel, sneller, snelst

Om sneller op de juiste plek te zijn, kun je hieronder op de directe links klikken;

Overgangsprotocol 

Schoolgids 2019/20

Leerlingenstatuut

Privacyreglement

Protocol email, ICT en social media

Wist je dat....

.... op de website van de stichting Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland https://www.vsvonh.nl/, niet alleen de jaarverslagen, maar ook documentatie over de ouderbijdrage, de klachtenregeling en het privacy beleid staan? Lees hier hoe wij verbonden zijn aan deze stichting.

Vragen?

Bij wie kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld je rooster, vakkenpakketkeuze, SE's of andere schoolgerelateerde zaken? Klik hier voor antwoord.