Overgang, Pta's en examens


Indeling op niveau

De zevende klassen (brugklassen) worden ingedeeld naar verschillend niveau: Vwo, Havo of Vmbo-t . Na de eerste twee leerjaren is het mogelijk om een overstap te maken naar een ander niveau mits hier gegronde redenen voor zijn. Vanaf klas 9 zit de leerling in de klas waarvan verwacht wordt dat hij/ zij eindexamen gaat doen. Klik hier voor het overgangsprotocol.

Niet zittenblijven

In principe gaat iedere leerling over naar het volgende leerjaar en krijgt daardoor steeds de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase. 

Schoolexamens (SE's) en Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE)

De examens voor Vmbo-t, Havo en Vwo bestaan uit schoolexamens SE) en het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) . Dat betekent dat sommige proefwerken, werkstukken, spreekbeurten etc. onderdeel van het Schoolexamen (SE) zijn. Vanaf klas 10 (klas 9 voor Vmbo-t) krijgen de leerlingen te maken met zaken als Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), examenreglement en de herkansingsregeling.

examenportalen

Elke examenroute heeft een eigen examenportaal met daarin de PTA's (Programma's van Toetsing en Afsluiting), jaarplanners en andere belangrijke informatie.

Examenportaal Vmbo-t

Examenportaal Havo

Examenportaal Vwo