aanmeldprocedure

 

AANMELDPROCEDURE BRUGKLAS 2015-2016

Met ingang van dit schooljaar verloopt de aanmelding volgens de nieuwe procedure loting en matching. Leerlingen die zich vanuit het basisonderwijs willen aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met minimaal zes scholen voor voortgezet onderwijs passend bij het niveau van het basisschoolbesluit. Vanaf 16 maart kunnen zij zich aanmelden middels het door de basisschool verstrekte basisschoolbesluit en de ondertekende voorkeurslijst bij de school van eerste voorkeur. De school van eerste voorkeur behandelt de aanmelding. In de nieuwe procedure is de  definitieve plaatsing later bekend dan voorheen, namelijk in juni. 

Meer informatie over de nieuwe procedure en belangrijke data is te vinden op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/.

 

BELANGRIJKE DATA EN TIJDEN

Aanmelding leerlingen afkomstig van scholen binnen de regio: 16 maart tot 2 april


Aanmelding leerlingen afkomstig van scholen buiten de regio: 16 maart tot 27 maart

De leerlingenadministratie is geopend op werkdagen van 10.00 uur tot 15.00 uur. Buiten deze tijden kunnen aanmeldingen niet worden behandeld.
Behandeling van de aanmeldingen door de VO-school: 7 april tot 24 april

Bekendmaking van de plaatsing door de VO-school aan de leerlingen: eerste week van juni

Kennismakingsmiddag voor nieuwe leerlingen: 23 of 24 juni

AANMELDINGEN VAN BUITEN DE REGIO

Leerlingen van buiten de regio Amsterdam kunnen zich ook aanmelden op een school in Amsterdam die meedoet aan de loting en matching. De procedure zegt hierover het volgende:

Woon je niet in Amsterdam, maar wil je je aanmelden bij een school in Amsterdam? Dan ga je van 16 maart tot en met 27 maart naar je school van eerste voorkeur. Als je naar een school in de buurt van Amsterdam gaat, krijg je als het goed is een aanmeldingsformulier van je basisschool. Ook als je geen aanmeldingsformulier hebt, meld je je aan bij de school waar je het liefst naartoe gaat. De VO-school regelt dat je wordt aangemeld en stelt zo nodig met jou een voorkeurslijst op met andere scholen.
(bron: Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2015, p 28)

Voor ouders en leerlingen van buiten Amsterdam is het belangrijk om te weten dat ook zij zich moeten oriënteren op meerdere scholen. Wij verwachten dat deze ouders dat zij bij aanmelding een lijst met scholen paraat hebben. Uiteraard kunnen wij bij twijfel helpen met het opstellen van de lijst. Hiervoor is het nodig een afspraak te maken. Neem hierover contact op met de administratie.

Belangrijk: leerlingen van buiten de regio melden zich aan van 16 tot 27 maart

 

VOORRANG

Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen binnen en buiten Amsterdam hebben voorrang op het Geert Groote College. Deze voorrang is geldig op alle plekken van de voorkeurslijst.

Leerlingen van buiten Amsterdam met voorrang stellen samen met de VO-school van eerste voorkeur een voorkeurslijst op minimaal één school (de school waar de voorrang geldig is). Ook voor deze leerlingen geldt dat zij zich aanmelden van 16 tot 27 maart.

Voorrang is nooit een garantie voor plaatsing. Bij meer voorrangsaanmeldingen dan plekken voor een bepaald niveau (VMBO-t/VMBO-t-HAVO, HAVO/HAVO-VWO en VWO) is het mogelijk dat voorrangsleerlingen niet kunnen worden geplaatst.

 

KLASSENGROOTTE

De VMBO-t klassen tellen elk 26 leerlingen. De HAVO en de VWO klassen tellen 28 leerlingen.

 

SAMENSTELLING BRUGKLASSEN EN BRUGPERIODE

Het Geert Groote College heeft brugklassen op VMBO-t, HAVO en VWO niveau. Leerlingen met een dubbeladvies worden in het ondergelegen mono-advies geplaatst. Dit betekent dat leerlingen met een VMBO-t/HAVO advies geplaatst worden in de VMBO-t klas en leerlingen met een HAVO/VWO niveau in de HAVO klas. Na een brugperiode van twee jaar wordt er bij elke leerling gekeken of hij/zij op het juiste niveau zit.

 

ORIËNTATIEGESPREKKEN

Wanneer u wilt weten of het Geert Groote College een geschikte school is voor uw kind kunt u een oriënterend gesprek aanvragen via aanname@ggca.nl of via 020 574 5831. Wij raden aan om bij twijfel over of ons vrijeschoolonderwijs geschikt is voor uw kind een gesprek aan te vragen. Het gesprek wordt altijd mét kind En ouders gevoerd.

 

ZORG

Wanneer uw kind extra onderwijs- of zorgbehoeftes heeft, zoals bij leer- of gedragsstoornissen, een fysieke beperking of dyslexie is het extra belangrijk te weten wat de begeleidingsmogelijkheden zijn die het Geert Groote College kan bieden. Voor meer informatie omtrent zorg kunt u een afspraak maken met onze zorgcoördinator Saskia de Vocht via svocht@ggca.nl en meer informatie betreffende de begeleiding van dyslectische leerlingen is te verkrijgen via Marleen van Ouwerkerk via mouwerkerk@ggca.nl

 

ZIJ-INSTROMERS

Informatie voor nieuwe leerlingen die in een later jaar willen instromen vindt u hier.