aanmeldprocedure


Met ingang van dit schooljaar verloopt de aanmelding volgens de nieuwe procedure loting en matching. Leerlingen die zich vanuit het basisonderwijs willen aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met minimaal zes scholen voor voortgezet onderwijs passend bij het niveau van het basisschoolbesluit. Vanaf 16 maart kunnen zij zich aanmelden middels het door de basisschool verstrekte basisschoolbesluit en de ondertekende voorkeurslijst bij de school van eerste voorkeur. De school van eerste voorkeur behandelt de aanmelding. In de nieuwe procedure is de  definitieve plaatsing later bekend dan voorheen, namelijk in juni. 

Meer informatie over de nieuwe procedure en belangrijke data is te vinden op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/.

Aanmeldingen van buiten de regio

Leerlingen van buiten de regio kunnen zich ook aanmelden op een Amsterdamse school die meedoet aan de loting en matching. Ook voor deze kinderen geldt dat de aanmeldingsprocedure start op 16 maart en duurt tot 2 april. Ouders van leerlingen buiten de regio zijn verplicht de verklaring 'aanmelding op één school' te ondertekenen. Leerlingen van buiten de regio stellen samen met de VO school van eerste voorkeur een voorkeurslijst op met minimaal één school. 

Voorrang

Leerlingen afkomstig van vrijebasisscholen hebben voorrang op het Geert Groote College, de voorrang is vooralsnog geldig op alle plekken van de voorkeurslijst.

Oriëntatiegesprekken

Wanneer u wilt weten of het Geert Groote College een geschikte school is voor uw kind kunt u uiteraard onze open dagen bezoeken op 31 januari 2015 of 7 februari 2015. Wanneer u meer informatie wenst kunt u een oriënterend gesprek aanvragen via aanname@ggca.nl of via 020 574 5831. Wij raden sterk aan om bij twijfel over of ons vrijeschoolonderwijs geschikt is voor uw kind een gesprek aan te vragen.

Zorg

Wanneer uw kind extra onderwijs- of zorgbehoeftes heeft, zoals bij leer- of gedragsstoornissen, een fysieke beperking of dyslexie is het extra belangrijk te weten wat de begeleidingsmogelijkheden zijn die het Geert Groote College kan bieden. Voor meer informatie omtrent zorg kunt u een afspraak maken met onze zorgcoördinator Saskia de Vocht via svocht@ggca.nl en meer informatie betreffende de begeleiding van dyslectische leerlingen is te verkrijgen via Marleen van Ouwerkerk via mouwerkerk@ggca.nl

Zij-instromers

Informatie voor nieuwe leerlingen die in een later jaar willen instromen vindt u hier.