Aanmeldingen klas 7 schooljaar 2014/2015


Aanmeldingen
2014/2015Plaatsbaar
met voorrang


Plaatsbaar
zonder voorrang
In behandeling Totalen Uit te loten
Vmbo-t 13 36 17 66 16
Havo 31 48 12 91 31
Vwo 36 26 0 62 0
Totalen 80 110 29 219 47

Voor het grootste deel van de aanmeldingen is de plaatsbaarheid bepaald en een aantal leerlingen is op 24 maart aanvullend onderzocht. Daarvan is de uitslag nog niet bekend. Desondanks kunnen we het volgende melden wat betreft de loting. We nemen de leerlingen die nog in behandeling zijn mee in de telling.

In het Vwo hoeft dit jaar niet geloot te worden. Dit betekent, dat alle aangemelde kinderen met een ongedeeld Vwo advies geplaatst kunnen worden. Voor de twee Havo klassen en voor de twee Vmbo-t klassen hebben we meer aanmeldingen dan beschikbare plekken. We verwachten 31 Havo leerlingen en 16 Vmbo-t leerlingen uit te moeten loten.

 

Aanmeldprocedure

Ouders die hun kind willen aanmelden voor de zevende klas (eerste jaar voortgezet onderwijs) bij het GGCA wordt verzocht een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek met ouders en kind is het de bedoeling om tot een inschatting te komen of de pedagogiek en didactiek van de vrijeschool bij de leerling past. Er wordt vooral naar de motivatie van de leerling voor het vrijeschoolonderwijs gekeken. Informatie over dit onderwijs treft u elders op deze website aan.

De inschrijfformulieren worden samen met een informatiebrief over de te volgen aannameprocedure aan het eind van dit gesprek verstrekt. Een afspraak voor dit oriënterende gesprek kan gemaakt worden via Berryl Conrad per telefoon : 020 574 5831 of via de mail.

Ouders van leerlingen uit het vrijeschool basisonderwijs hoeven zich niet aan te melden voor een oriënterend gesprek. Zij krijgen de inschrijfformulieren via de basisschool.

De voorrangsregeling voor broertjes en zusjes van leerlingen die al op het GGCA zitten is met ingang van schooljaar 2012/2013 afgeschaft.
 

Zij-instromers

Informatie voor nieuwe leerlingen die in een later jaar willen instromen vindt u hier.