aanmeldprocedure


Ouders die hun kind willen aanmelden voor de zevende klas (eerste jaar voortgezet onderwijs) bij het GGCA wordt verzocht een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek met ouders en kind is het de bedoeling om tot een inschatting te komen of de pedagogiek en didactiek van de vrijeschool bij de leerling past. Er wordt vooral naar de motivatie van de leerling voor het vrijeschoolonderwijs gekeken. Informatie over dit onderwijs treft u elders op deze website aan.

De inschrijfformulieren worden samen met een informatiebrief over de te volgen aannameprocedure aan het eind van dit gesprek verstrekt. Een afspraak voor dit oriënterende gesprek kan gemaakt worden via Berryl Conrad per telefoon : 020 574 5831 of via de mail.

Ouders van leerlingen uit het vrijeschool basisonderwijs hoeven zich niet aan te melden voor een oriënterend gesprek. Zij krijgen de inschrijfformulieren via de basisschool.
 

Zij-instromers

Informatie voor nieuwe leerlingen die in een later jaar willen instromen vindt u hier.