aanmeldprocedure

 

Met ingang van dit schooljaar verloopt de aanmelding volgens de nieuwe procedure loting&matching. Leerlingen die zich vanuit het basisonderwijs willen aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs stellen samen met de basisschool een voorkeurslijst op met minimaal zes scholen voor voortgezet onderwijs passend bij het niveau van het basisschoolbesluit. Vanaf 16 maart kunnen zij zich aanmelden middels het door de basisschool verstrekte basisschoolbesluit en de ondertekende voorkeurslijst bij de scool van eerste voorkeur. De school van eerste voorkeur behandelt de aanmelding. Meer informatie over de nieuwe procedure en belangrijke data is te vinden op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voortgezet-onderwijs/.

Oriëntatiegesprekken

Wanneer u wilt weten of het Geert Groote College een geschikte school is voor uw kind kunt u uiteraard onze open dagen bezoeken op 31 januari 2015 of 7 februari 2015. Wanneer u meer informatie wenst kunt u een oriënterend gesprek aanvragen via aanname@ggca.nl of via 202 574 5831. Wij raden sterk aan om bij twijfel over of ons vrijeschoolonderwijs geschikt is voor uw kind een gesprek aan te vragen.

Zorg

Wanneer uw kind extra onderwijs- of zorgbehoeftes heeft, zoals bij leer- of gedragsstoornissen, een fysieke beperking of dyslexie is het extra belangrijk te weten wat de begeleidingsmogelijkheden zijn die het Geert Groote College kan bieden. Voor meer informatie omtrent zorg kunt u een afspraak maken met onze zorgcoördinator Saskia de Vocht via svocht@ggca.nl en meer informatie betreffende de begeleiding van dyslectische leerlingen is te verkrijgen via Marleen van Ouwerkerk via mouwerkerk@ggca.nl

Zij-instromers

Informatie voor nieuwe leerlingen die in een later jaar willen instromen vindt u hier.